Opleidingen details Accare Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) (ID nummer: 365723)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie123-10-2019 t/m 2-10-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 4,53-10-2019 t/m 2-10-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek13-10-2019 t/m 2-10-2022
K&J/OG opleiding - overige taken0,53-10-2019 t/m 2-10-2022

Deelnemers worden getraind in het uitvoeren van het behandelprogramma BPTG I

De individuele BPTG variant is bedoeld voor (ouders van) kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar met ASS of ADHD en gedragsproblemen. De oudertraining kan, mede afhankelijk van de richtlijnen en voorkeur van ouders, aangeboden worden als eerste keus behandeling, maar ook als vervolgbehandeling, wanneer na medicamenteuze of andere gedragsmatige behandelingen onvoldoende verbetering van de gedragsproblemen is opgetreden.Doelstellingen

Hoofddoel
De interventie richt zich primair op de vermindering van de gedragsproblemen bij het kind.

Subdoelen
Na de interventie:

hebben de ouders meer kennis over de problematiek van hun kind

beschikken de ouders over verschillende gedragstherapeutische vaardigheden die in de opvoeding van hun kind van belang zijn (observeren, structureren, anticiperen, instructies geven, regels stellen, bekrachtigen, negeren straffen en time-out toepassen)

voelen de ouders zich competenter in de opvoeding van hun kind

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
16
ja
0
12
Geen toetsing, wel evaluatie
De training is bedoeld voor behandelaren met de volgende achtergrond:
- Cognitief gedragstherapeutisch werker i.o. met afgerond cursorisch deel
- Cognitief gedragstherapeutisch werker
- Basispsycholoog / orthopedagoog
- GZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist, zonder basiscursus gedragstherapie
- GZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist, met basiscursus gedragstherapie
- Gedragstherapeut
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieHengelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Groningerstraat 352
9402LT
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.