Opleidingen details GGNet. Netwerk voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Gelderland en Zutphen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Suïcidepreventie, verdiepingstraining (ID nummer: 365679)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Bij- en nascholing324-10-2019 t/m 23-10-2020

Evaluaties van suïcides laten regelmatig lacunes zien in het contact en het doorvragen naar suïcidaliteit, in de kennis van risicofactoren en in de continuïteit van zorg. De preventie van suïcide is een complexe zaak en omvat ondermeer de ontwikkeling van een adequate behandel- en begeleidingsrelatie met patiënten, systematisch onderzoek van de suïcidale toestand door goed opgeleide medewerkers, behandeling van suïcidaliteit en ketenzorg. Kennis van predictoren is daarbij van belang. In 2012 is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uitgekomen. Behandelaren en begeleiders die de basistraining suïcidepreventie hebben gevolgd kunnen na het toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden in het dagelijkse werk, behoefte hebben aan herhaling en verdieping op specifieke thema’s. Op hen is deze vervolgtraining van toepassing. Vanwege de noodzakelijke multidisciplinaire samenwerking bij dit onderwerp het liefst scholing in teamverband.

Doelstelling en inhoud

Na de training hebben zorgprofessionals:

  • Kennis van het IMV model en kunnen zij dit integreren in de praktijk
  • Kennis van de suïcide risico thermomenter SIDAS en beheersen zij het gebruik van de SIDAS in de praktijk

Inhoud:

  • IMV model (integrated, motivational, volitional) model. Factoren die meespelen als je voelen en denken omzet in gedrag.
  • Casuïstiek.
  • Specifieke doelgroepen: (L)VB, autisme, persoonlijkheidsstoornis.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
1 2 3 4
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
5
20
0, alleen voor ggnet medewerkers
3
Geen toetsing, wel evaluatie
ja
Werkzaam binnen GGNet
Type cursus/nascholing (1 jaar) tarief €185,- (excl. BTW)
 Ja
Tijd09:00 - 12:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 16:30
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 17:00
LocatieZutphen (NL) (Toon kaart)

a

Vordenseweg 12
7231 PA
Warnsveld
Postbus 2003
7230 GC
Warnsveld
088 - 933 14 07
Selecteer een bestand aub.