Opleidingen details Stichting NierNieuws

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wetenschapsdag nefrologie 2019 (ID nummer: 365633)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten411-10-2019 t/m 10-10-2020

De wetenschapsdag nefrologie 2019 is een samenwerkingsverband tussen de Nierpatiënten Vereniging Nederland, NierNieuws, Nierstichting Nederland en de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN). Het overkoepelende onderwerp van deze dag is verschillende onderwerpen van wetenschappelijk onderzoek bij het bredere publiek onder de aandacht te brengen en verschillende stakeholders (patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers) met elkaar in contact brengen. Door de samenwerking van de vier organiserende partijen zijn alle belangrijke spelers uit het veld aanwezig en wordt er gericht op een interactieve discussie tussen de verschillende partijen (zorgprofessionals, onderzoekers, patiënten, overige belangstellenden) over dit onderwerp.

Onder de overkoepelende paraplu van de gezamenlijk georganiseerde wetenschapsdag komen tijdens de hele dag in presentaties en daarbij behorende discussies recente wetenschappelijke ontwikkelingen langs. De plenaire opening staat in het teken van internationale samenwerking binnen het transplantatieveld, waarin ook wordt ingezoomd op de werkwijze van Eurotransplant, matching en toewijzing. Daarna volgen verschillende presentaties, verdeel over drie rondes met steeds vier parallelle sessies. Deze zijn onder te verdelen in de algemene onderwerpen:

Je lichaam in Balans

Behandelvormen

Nierziekten algemeen

Technologie & Innovatie

Bijzonder is dit jaar de samenwerking met Belgische partners: de gelijktijdig gehouden wetenschappelijke najaarsvergadering van de NFN wordt georganiseerd in samenwerking met Belgische collega's. Dit vindt zijn weerslag in de kruisbestuiving met de wetenschapsdag, waar ook een Belgische spreker zal optreden.

 

Leerdoelen (SMART)

 

  1. De deelnemer is op de hoogte van recent wetenschappelijk onderzoek naar micronutriënten en de invloed daarvan op de gezondheid van nierpatiënten. Hij weet bijvoorbeeld…
    …dat zout (natrium) zich kan ophopen in de huid en dat het de afweer kan beïnvloeden (Eliane Wenstedt). ...dat nierpatiënten extra gevoelig zijn voor een tekort aan vitamine K en wat de invloed van deze vitamine is op de vaatwand (Leon Schurgers).
  2. De deelnemer heeft inzicht in de relatie tussen biologische factoren en mentale gezondheid van nierpatiënten. Van Jos Bosch leert hij over het verband tussen immuunsysteem, ontstekingsprocessen en stemmingsklachten. Lisa Ziengs leert de deelnemer over neurocognitieve problemen bij transplantatiepatiënten, hoe vaak het voorkomt en wat de invloed is op het dagelijks leven. 
  3. De deelnemer heeft meer inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van technologisch innovatief onderzoek op celniveau en kleiner: bijvoorbeeld het gebied van het bestrijden van het BK-virus in transplantatiepatiënten met een techniek gebaseerd op RNA (Erik van der Veer), of het tegengaan van veroudering van niercellen (Roel Goldschmeding).
  4. De deelnemer is bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in de (thuis)behandeling van dialysepatiënten: zowel het sociale deel (samen beslissen, Anita van Eck van der Sluijs) als het technische aspect (ontwikkelingen rond de nieuwste generatie peritoneale dialyse, Karin Gerritsen en Frank Simonis) komen aan bod.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
DialyseVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Diƫtisten (NVD)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Congres of symposium
0
Tijd10:00 - 16:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

NierNieuws brengt via een website, ondersteund met social media, informatie over nieren, nieraandoeningen, onderzoeken en behandelingen uit binnen- en buitenland. Doelgroepen zijn medische professionals die betrokken zijn bij de nefrologische zorg (specialisten, huisartsen, paramedici), maatschappelijke organisaties in het werkveld nefrologie en patiƫnten(organisaties). Vanuit de positie die NierNieuws zich heeft verworven als kennisprovider organiseert NierNieuws Live z.g. Wetenschapsdagen voor uitwisseling en presentaties over research op het gebied van nefrologie. Nevendoel van de NierNieuws Live Wetenschapsdagen is jonge onderzoekers in de gelegenheid te stellen presentatie-ervaring op te doen.
Simplonbaan 569
3524 GK
Utrecht
030 - 288 9994
Selecteer een bestand aub.