Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Psychotraumatologie bij kinderen en jongeren (ID nummer: 365511)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie184-10-2019 t/m 3-10-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 94-10-2019 t/m 3-10-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek94-10-2019 t/m 3-10-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie174-10-2019 t/m 3-10-2022

Jaarlijks maken duizenden kinderen ingrijpende gebeurtenissen mee zoals pesterijen, fysieke en geestelijke mishandeling en/of seksueel misbruik. Het kan daarbij gaan om eenmalige gebeurtenissen, om gebeurtenissen die zich herhalen, om gebeurtenissen die binnen de familie plaatsvinden of daarbuiten. Hoewel niet alle kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken ook traumagerelateerde psychopathologie ontwikkelen, zal dit bij een aanzienlijk deel van de kinderen wel het geval zijn. Bij aanmelding binnen de jeugdhulpverlening is het vervolgens soms evident dat er sprake is van een Posttraumatische Stress-Stoornis (PTSS). Een kind wordt dan aangemeld met klachten als herbelevingen, vermijding van bepaalde plekken of situaties en verhoogde prikkelbaarheid, duidelijk omschreven en ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis. Vaak zal het echter zo zijn dat een kind aangemeld wordt met problemen in het functioneren op school (bijvoorbeeld aandachts- en concentratieproblemen), problemen in de impuls- en emotieregulatie (bijvoorbeeld driftbuien, impulsief gedrag, angst- en stemmingsklachten en zelfbeschadigend gedrag), eetproblemen en/of problemen met het aangaan van relaties en vriendschappen.

Hoe kun je traumagerelateerde klachten signaleren, op kwaliteit uitvragen en onderscheiden van andere AS-I problematiek? Hoe stel je een indicatie op van een traumabehandeling met bijbehorende behandeldoelomschrijving? Je leert het in deze cursus.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Wat leer je?

Aan het einde van de cursus:

  • ben je in staat om traumagerelateerde (screenings)instrumenten in te zetten en te interpreteren in de context van een breder diagnostisch onderzoek.
  • ben je in staat om PTSS sneller en effectiever te signaleren en onderscheid te maken tussen enkelvoudig en meervoudig trauma en bijkomende comorbiditeit.
  • ben je op de hoogte van de verschillende theoretische visies over psychotrauma en evidence-based behandeling.
  • ben je in staat om een bij de problematiek passend behandelplan op te stellen en dit te bespreken met kinderen, jongeren en hun ouders.
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
16
18
ja
€820
18
toetsing en evaluatie
(Gz-)psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten. Tevens is de cursus toegankelijk voor kinder- en jeugdpsychiaters die affiniteit hebben met het werken met kinderen en jongeren met (vermoedens van) traumagerelateerde psychopathologie.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.