Opleidingen details Health[e]Foundation

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers (ID nummer: 365280)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3317-9-2019 t/m 30-11-2020

Vluchtelingen kunnen als gevolg van traumatische ervaringen met ernstige psychische klachten kampen. Zij maken, vergeleken met de algemene bevolking, vaker gebruik van de gezondheidszorg. Dit betekent dat ook huisartsen te maken kunnen krijgen met posttraumatische klachten, waaronder posttraumatische stressstoornis (PTSS), die mede in verband met hun culturele kleuring, moeilijk te diagnosticeren zijn. In deze workshop wordt o.a. aandacht besteed aan de juridische en maatschappelijke context van vluchtelingen in Nederland (procedures, opvang) en aan signaleren en diagnostiek van de gevolgen van psychotrauma bij deze doelgroep. Tevens wordt stil gestaan bij verwijsmogelijkheden en eerstelijns interventies die ter overbrugging kunnen worden toegepast.

Doelstellingen
Aan het eind van de workshop:
- kunnen de deelnemers signalen van psychotrauma (waaronder PTSS) herkennen en interpreteren 
  bij vluchtelingen en niet-westerse patiënten, zodat effectief kan worden doorverwezen.
- hebben de deelnemers kennis over culturele factoren op posttraumatische klachten
- weten de deelnemers welke verwijsmogelijkheden er zijn en kunnen eerstelijnsinterventie 
   toepassen.
 

Workshop
145
Tijd17:00 - 20:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 20:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Health[e]Foundation is in 2003, door Prof. Dr. Fransje van der Waals en Joep Lange opgericht en is gevestigd bij het AMC in Amsterdam. Accurate en state-of-the-art informatie is essentieel voor alle gezondheidszorgwerkers wereldwijd. Om al deze gezondheidswerkers van up-to-date kennis te voorzien is de stichting begonnen met het opzetten van blended learning programma’s. Eerst over infectie ziekten en armoede gerelateerde aandoeningen, vervolgens ook moeder en kind behandeling, preventie en voorlichtingsprogramma’s. We streven ernaar om gezondheidswerkers bij te scholen om het mogelijk te maken dat iedereen adequate en kwalitatieve zorg en behandelingen ontvangt. 

Meibergdreef 5 Building "De Bascule / Panama" Door D - Room PC0-520
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam
+31 (0)20 566 5467
Selecteer een bestand aub.