Opleidingen details Stichting EFT NL

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hechtingsgerichte gezinstherapie (ID nummer: 365226)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie4214-1-2020 t/m 13-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 2614-1-2020 t/m 13-1-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek814-1-2020 t/m 13-1-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie2914-1-2020 t/m 13-1-2023
K&J/OG opleiding - overige taken814-1-2020 t/m 13-1-2023

Korte omschrijving:
In deze cursus staan twee nauw verwante methodieken centraal voor hechtingsgerichte gezinstherapie bij aangemelde kinderen en jongeren.

Na de hechtingsgerichte partnerrelatietherapie is ook de hechtingsgerichte ouder-kindtherapie (Attachment-Focused Family Therapy, AFFT, ook wel genoemd Dyadic Developmental Psychotherapy, DDP) in ons land in opkomst. Dit mooie en liefderijke model is gedurende tientallen jaren ontwikkeld door Daniel Hughes en is gericht op het herstel van een veilige hechtingsrelatie van het kind met zijn/haar ouders. Het is oorspronkelijk gericht op pleeg- en adoptiekinderen en andere getraumatiseerde kinderen met een hechtingsstoornis, maar ook toepasbaar voor ‘gewone’ gezinnen met andere problemen. Het is zowel bruikbaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd als voor pubers. Het model is, net als Sue Johnsons EFT voor koppels, helder ingedeeld in stappen en fasen, die een goed houvast bieden voor therapeuten, maar zonder de strakte van een protocol.

Daarnaast wordt in deze cursus een andere, nauw verwante en hartverwarmende methodiek behandeld, Attachment-Based Family Therapy (ABFT) van Diamond c.s. Deze is speciaal ontwikkeld voor pubers met depressie of andere internaliserende problematiek. Het geldt in de VS als evidence-based, maar is in ons land nog nauwelijks bekend. Dit model is onafhankelijk van het model van Hughes ontstaan, maar het deelt daarmee de onderliggende hechtingstheorie, de gerichtheid op het herstel van een veilige hechtingsrelatie tussen ouders en kind, de experiëntiële en systemische gesprekstechniek, en de stapsgewijze en gefaseerde  opbouw, die een goed houvast biedt voor therapeuten.

Beide modellen vullen elkaar mooi aan.

Ouder-kindgesprekken gaan bij opvoedingsproblemen in het dagelijks leven vooral over gedrag van het kind dat de ouders als storend, problematisch ofr zorgelijk ervaren, en niet zozeer over de gedachten en gevoelens die daarachter bij het kind schuilgaan: boosheid, gekwetstheden, angsten, een negatief beeld van zichzelf en de ander – kortom, hechtingsbehoeften.. Beide modellen richten zich op het creëren van een relatie waarin het kind leert moeilijk hanteerbare gevoelens en gedachten te delen met de ouders, en de ouders om daar empathisch en responsief op te reageren. Zo ontwikkelen zij beiden een betere emotieregulatie en wederzijds vertrouwen, ofwel een veiliger en positiever innerlijk werkmodel van zichzelf en de ander. Daarmee is het kind op termijn beter beschermd tegen blokkades en risico’s in zijn/haar ontwikkeling en ontwikkelen zowel ouders als kind meer veerkracht.

Verondersteld wordt bekendheid met de systeemtherapie. Deze cursus biedt zowel een inleiding als een verdiepingstraining. Ze kan ook uitstekend een aanvulling vormen op een basiscursus AFFT bij Dan Hughes of medewerkers.

Deze training geldt niet als vervanging van een ICEEFT erkende Basistraning EFT (externship) en ook niet als vervanging van de DDP level 1 erkend door DDPnetwork.org.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
10
18
ja
1.625,00
42
toetsing en evaluatie
zie bijlage
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De stichting EFT-NL stelt zich ten doel om onderwijs en opleiding in EFT te verzorgen en hiermee een aanbod te creeëren van competente EFT therapeuten die aan de groeiende vraag naar deze relatietherapie kunnen voldoen. De opleiding volgt de eisen die gesteld zijn door het Canadese Centre of Ecxellence in Emotionally Focused Therapy.

De cursus zal een introductie in de EFT inhouden, met de basisbegrippen uit de hechtingstheorie en een overzicht geven van het behandelmodel. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de eerste fase van de behandeling: het verhelderen van de cirkel en het bewerkstelligen van deëscalatie. Er zal gewerkt worden met rollenspel, video en oefeningen. Literatuur dient vantevoren gelezen te zijn.

Newtonlaan 51
3584 BP
UTRECHT
085 - 90 22 836
Selecteer een bestand aub.