Opleidingen details Interactie-Academie VZW

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

hulpverlenen bij complexe verwerkingsprocessen en trauma (ID nummer: 365096)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie8413-11-2018 t/m 12-11-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 6613-11-2018 t/m 12-11-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1813-11-2018 t/m 12-11-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie8413-11-2018 t/m 12-11-2021

In deze opleiding bieden we deelnemers een model aan om met een grote variatie aan inhoudelijke onderwerpen aan de slag te gaan: rouw en complexe verwerking, acute opvang bij eenmalige schokkende ervaringen, therapeutische hulp bij intrafamiliaal geweld en misbruik, langdurige traumabehandeling bij meervoudige complexe trauma's, therapie met vluchtelingen en oorlogsgetroffenen. De opleiding is een interessante aanvulling op andere trauma invalshoeken.

Deelnemers krijgen een systeemtheoretische visie aangereikt met betrekking tot verwerkingsprocessen en traumabehandeling. We staan stil bij de relationele impact van trauma en verlieservaringen. Het maken van afwegingen over rechtstreeks versus onrechtstreeks werken met trauma is een belangrijk thema. Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan traumaspecifieke lichamelijke reactiewijzen. Deelnemers trainen zich in een therapeutische basishouding en het hanteren van specifieke complexiteiten in de therapeutische samenwerking met ernstig gekwetste mensen en leren werken met verbale en non-verbale methodieken om beladen gevoelens en gefixeerde herinneringen bespreekbaar te maken.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
14
ja
1950,00 euro opleiding plus 50,00 euro inschrijfkosten
84
Toetsing
Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij al een langer durende opleiding achter de rug hebben (bijvoorbeeld een psychotherapie opleiding of systeemtherapie opleiding). Van de HBO opgeleiden, dat zij aanvullende cursussen hebben genoten (bv psychopathologie en ontwikkelingspsychologie en psychotherapeutische modellen/schakelprogramma).
Alle deelnemers moeten relevante therapeutische praktijk hebben
Bestand 
folderth_0.pdf179 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Opleidingsinstituut, gespecialiseerd in de systeem- en communicatietheoretische benadering. Programma's voor psychotherapeuten, hulpverleners, kaderleden, managers, welzijnswerkers, orthopedagogen, psychologen enz. Ingebouwde klinische praktijk. Eigen tijdschrift, Systeemtheoretisch Bulletin. Onze opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie is erkend door de NVRG.

 

 

Van Schoonbekestraat 33
2018
Antwerpen
0032/3.2370152
Selecteer een bestand aub.