Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop ’ De Cultuur dat zijn wij’ - Workshop Begeleiden van Aios (ID nummer: 364943)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2624-7-2019 t/m 23-7-2020

Opzet van de workshop Cultuur en Begeleiden van AIOS

Het is een interactieve workshop met een interactieve voordracht, ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Een groot deel van de tijd oefenen de deelnemers met behulp van rollenspelacteurs met casuïstiek uit hun eigen praktijk.

Doel en resultaat
 

De workshop is gericht op:
·Kennis nemen van - en inzicht in een aantal communicatie principes
·Effectieve communicatieve vaardigheden leren toepassen bij begeleiding van aios passend bij de situatie.

-  interactieve presentatie van theoretische achtergronden

- praktische oefeningen mbt analyse en evaluatie van de eigen afdelingscultuur.

Reflecteren op persoonlijke aanpak in gesprekken met aios en dit omzetten in verbeterpunten.

Leerdoelen:

–       Bewustwording van belang van impliciet leren

–       Kennis opdoen over relevante achtergronden en begrippen (cultuur, hidden curriculum, rolmodellen en professionele identiteit)

–       Reflectie op en evaluatie van de eigen afdelingscultuur in het licht van de opleiding van aios, ihb het impliciete leren

 

 

Na afloop kennen de deelnemers:

Belangrijke basisprincipes voor effectieve commuinicatie als middel in begeleidingsgesprekken;
Verschillende niveaus en stijlen in communicatie;

Deelnemers hebben geoefend met: waarnemen en luisteren, duidelijk je boodschap overbrengen, bijtijds schakelen in communicatieniveaus en – stijl.
 
 

Workshop
Bestand 
Programma 2017.docx20 KB
695
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 21:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088 755 34 51
Selecteer een bestand aub.