Opleidingen details Biofeedback Opleiding

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Practicum Ontspannen ademen (ID nummer: 364832)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie1519-9-2019 t/m 18-9-2021

Het practicum geeft informatie over de fysiologie en functie van het ademen en een breed overzicht van de diverse visies op de ademhaling vanuit de technische kant (zoals de methode van Dixhoorn en methode Feldenkrais), de meer ervaringsgerichte kant (zoals de mindfulness en sounder sleep) en de meer sturende kant (zoals werken met adempacers).  De theorie wordt ondersteund door praktische onderdelen waarin de deelnemers de oefeningen in zit, lig en stand ervaren en aan elkaar leren geven. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de techniek van het geven van oefeningen met aandacht voor stemgebruik, woordkeuze, timing en begeleiding van de cliënt. Ter ondersteuning ontvangt de deelnemer een USB stick met de oefeningen, zodat deze geprint en meegegeven kunnen worden aan de patiënt. De voorbereidende opdracht, de huiswerkopdracht en het reflectieverslag zijn gericht op de eigen ervaring van de deelnemer met het dagelijks doen van adem- en ontspanningsoefeningen en op het leren toepassen van het geleerde op clienten om de implementatie van de inhoud van het practicum in de eigen setting te vergemakkelijken.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Hoofdniveau
Musculo Skeletaal Rug
Musculo Skeletaal bovenste extremiteiten
Psychosomatisch
Respiratoir Vasculair
Sportfysiotherapie
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet practicum wordt gegeven op twee donderdagen: 05-03-2020 en 26-03-2020

Tijd09:30 - 17:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet praciticum wordt gegeven op twee donderdagen: 19-09-2019 en 03-10-2019

Biofeedback Opleiding verzorgt opleiding in de biofeedback, via workshops en supervisie. Biofeedback is een methode, die wordt toegepast door o.a. psychologen.

Rodderikweg 21
3813 LP
Amersfoort
Postbus 555
3800 AN
Amersfoort
0645330846
Selecteer een bestand aub.