Opleidingen details Stichting Sociocratisch Centrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

2019 Sneller en beter besluiten in de maatschap en het (verloskundig) samenwerkingsverband m.b.v. de sociocratische kringorganisatiemethode (ID nummer: 364810)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 21218-11-2019 t/m 17-11-2020

CURSUS EFFECTIEVER BESLUITEN in de maatschap en het (verloskundig) samenwerkingsverband

Wilt u met de maatschap of in het (verloskundig) samenwerkingsverband sneller kunnen besluiten, met volledig draagvlak? Ook als het spannend wordt en de meningen flink uiteenlopen?
 
Denk aan de integrale (verloskundige) zorg en de daarbijhorende  taakherschikking en integrale bekostiging. Verlopen de gesprekken  binnen de maatschap en het samenwerkingsverband soms stroef? De sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) helpt.

Deze gaat uit van gelijkwaardigheid in de besluitvorming. U komt daarmee, samen met anderen, sneller tot betere besluiten. Die bovendien breed gedragen worden door de manier waarop ze tot stand komen, namelijk met consent.

Het levert ongelooflijke tijdwinst op. Plus je voelt je als maatschap een geoliede machine en ongelooflijk slagvaardig. ... De eerste heidedag dat de maatschap de SKM gebruikte, namen we 26 besluiten. Het jaar ervoor waren het er vijf.’ Eric Hallensleben, gynaecoloog

De gelijkwaardigheid in de besluitvorming biedt veiligheid waardoor je je eigen mening gaat herzien. Dan blijk je er samen uit te kunnen komen.’ Gideanne Bröcheler, coördinator In Zwang

Wil een vsv een werkbaar geheel worden, dan moet je de machtsvraag in de samenwerking oplossen. De SKM is de vorm die daar bij uitstek bij past omdat die gynaecologen en verloskundigen gelijkwaardig maakt in de besluitvorming.’ Eric Hallensleben, gynaecoloog en voorzitter In Zwang.

Andere praktijken van verloskundigen zijn jaloers dat wij onze zelfstandigheid kunnen behouden zonder ruzie.’ Nel Hagen, verloskundige bij In Zwang

Op de cursus leert u uw bestaande besluitvormingsstructuur effectiever vorm te geven en leiden, met hulp van de SKM. Ze bestaat uit drie modules van elk twee of drie dagen. Ook afzonderlijk te volgen.

Basismodule dag 1 Sociocratisch leiden van vergaderingen

 • Je leert hoe je een sfeer kunt creëren, waarin alle deelnemers zich durven uit te spreken, luisteren naar elkaar en samen creatief worden;
 • Je leert hoe je gezamenlijk tot heldere besluiten komt, ook als het spannend wordt;
 • Je oefent met situaties uit je eigen praktijk en wisselt ervaringen uit met andere gespreksleiders.

Basismodule dag 2 Sociocratisch leiden van teams

 • Het team focussen op een gemeenschappelijke doelstelling
 • Een samenhangend, compleet en transparant gezamenlijk werkproces
 • Sterke medeverantwoordelijkheid van teamleden voor de gezamenlijke effectiviteit
 • Tijdig bijsturen, continu leren van fouten

Module 3 Sociocratisch leiden van organisaties

 • Slagvaardig besluiten en hoge betrokkenheid en acceptatie bij de achterban
 • Een moderne vorm van medezeggenschap die alle medewerkers activeert, medeverantwoordelijkheid stimuleert, werkplezier verhoogt en recht doet aan moderne en gelijkwaardiger arbeidsverhoudingen
 • Een eendrachtige samenwerking realiseren tussen politiek, ambtenarij en burger, middels democratische vernieuwing
 • Een klantgericht en rechtvaardig beloningsmodel\
 • Healthy governance: een gelijkwaaridge samenwerking tussen kapitaalverschaffers, arbeidsleveranciers en maatschappij
 • Good governance

 

1850
Dit is voor de hele cursus. Per bijeenkomst betaalt men € 925,00. De bedragen zijn vrijgesteld van btw en inclusief lunch, koffie, thee en cursusmateriaal.
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Basismodule dag 1605-02-202009:00 - 17:00
Basismodule dag 2613-02-20209:00 - 17:00

Doelgericht samenwerken met hulp van de sociocratische kringorganisatiemethode. De sociocratische kringorganisatiemethode is een manier om organisaties vorm te geven en te leiden op basis van de gelijkwaardigheid bij de besluitvorming. Door de gelijkwaardigheid van alle individuen te garanderen stelt de SKM ons in staat om effectiever te leiden en geleid te worden.

Prins Pieter Christiaanstraat 61
3066Tb
Rotterdam
Prins Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB
Rotterdam
0104523289
Selecteer een bestand aub.