Opleidingen details Rino Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie (ID nummer: 364697)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten624-9-2019 t/m 23-9-2020

De HKT-R is een gestructureerd professioneel risicotaxatie-instrument ter ondersteuning van het klinisch gewogen eindoordeel over het risico op gewelddadige recidive van forensisch psychiatrische patiënten.

Het primaire doel van de HKT-R behandeling in een forensische setting is het verminderen van risicofactoren die tot nieuw agressief en gewelddadig delictgedrag kunnen leiden. In de behandeling van de patiënt staaat het delict en de kans op recidive in combinatie met een stoornis centraal. Risicotaxatie vindt op verschillende momenten en in verschillende vormen gedurende de behandeling plaats. Sinds 2004 is het gebruik van gestructureerde risicotaxatie-instrumenten verplicht. De HKT (Historisch, Klinisch, Toekomst) is samen met de HCR (Historical, Clinical, and Risk Management) het belangrijkste risicotaxatieinstrument voor klinisch opgenomen forensische patiënten. Sinds 2017 behoort de HKT-R tot de landelijk vastgestelde kritische prestatie indicatoren in de forensische psychiatrie.

De klinische (K0-items van de HKT-R zijn opgenomen in het format voor verlofaanvragen. Ieder forensisch psychiatrisch behandelcentrum moet daarover rapporteren bij het aanvragen van verlof. Vanaf 2015 is een jaarlijkse afname van de klinische factoren van de HKT-R verplicht voor alle klinische patiënten.

De cursus Risicotaxatie met de HKT-R heeft tot doel om professionals uit de forensische zorg de omgang met deze nieuwe vorm van risicotaxatie te leren. Tijdens de cursus worden de 12 Historische (H), 14 Klinische (K) en 7 Toekomstige (T) indicatoren toegelicht en wordt er uitleg gegeven over de score van deze items. De professional leert om op basis van scores op de HKT-R en een consensusbespreking tot de uiteindelijke vaststelling van het geïndividualiseerde gewogen gestructureerde klinische eindoordeel te komen.

De HKT-R wordt door meerdere professionals ingevuld. De rol van de Z-er is doorgaans het bewaken van de consensus-bespreking en de regie over het behandelbeleid. De rol van de KP-er is doorgans de kwaliteit van de toepassing van de HKT-R binnen een forensische keten en deze af te stemmen met de actuele inzichten in de forensische psychiatrie.
 

Programma-onderdelen training Risicotaxatie met de HKT-R

 • Toelichting op de ontwikkeling van validatie van de HKT-R in relatie tot overige risico taxatie instrumenten in de forensische psychiatrie.
 • Aandacht voor de contra-indicatie en indicatie van de HKT-R
 • Uitleg over de keuze en tests gekoppeld aan de te scoren items binnen de HKT—R
 • Er wordt ingegaan op de functie van de HKT-R in de forensische keten, de taak en functie van de landelijke databank.
 • Het belang van de historische items en de weging in relatie tot risico, recidive en verlofaanvragen.
 • Uitleg omtrent de klinische items, verzameling van de multidisciplinaire bevindingen hierin.
 • Consensusontwikkeling omtrent de klinische items, behandel en bejegeningsdoelen.
 • Oefenen in scoring en consensus bespreking
 • Aandacht voor terugkoppeling en gespreksvoering met patiënten inzake risico en recidive
 • De verbinding van de HKT-R scores met rapportage en signaleringsplannen
 • Resocialisatie op basis van HKT-R scores
 • De HKT-R in advies rapportages verlening dan wel beëindiging maatregel
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
1 2 3
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
225
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.