Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Protocol Woede, Wrok en Wraak (ID nummer: 364664)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen614-1-2020 t/m 13-1-2023

Inhoud: Behandelaars in zowel de reguliere GGZ als in de forensische sector worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok en/of wraak. Effectieve behandeling van de internaliserende, kwetsbare symptomen ten gevolge van een trauma, zoals angst, schrikachtigheid, flasbacks en nachtmerries, is inmiddels ruim voorradig (Imaginaire exposure, het standaard EMDR protocol, schrijfopdrachten, enzo). Wanneer in de therapie ook externaliserende, “kwetsende” symptomen naar voren komen, zoals verhoogde prikkelbaarheid, woede-aanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woede-ruminatie), staat de therapeut vaak met lege handen.
In deze workshop wordt EMDR-protocol gerichte boosheid gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze externaliserende symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casustie en met gebruikmaking van videomateriaal.

• Protocol ‘Gerichte boosheid': theoretische basis, casusconcep-tualisatie en behandelrichtlijnen.
• Het protocol als cognitief interweave binnen de reguliere EMDR-behandeling of als opzichzelfstaande experiëntiële techniek.
• Presentatie van de verschillende technieken en hun therapeutisch effect aan de hand van videomateriaal.
• Indiceren en inoefenen van het protocol.
• Bespreken van dilemma’s uit de praktijk aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek.
• Veiligheidsaspecten in de therapeutische relatie.

Het doel: De cursist is na afloop van de workshop in staat om woede- en wraakproblematiek met gebruikmaking van het wraakprotocol adequaat te indiceren en op maat te behandelen. De cursist weet, welke plaats het wraakprotocol in de gehele behandeling kan innemen.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
12
20
ja
225
6
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Deelnemers dienen ten minste de basisopleiding EMDR te hebben afgerond.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.