Opleidingen details VMS Gelre

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IFMS auditoren intervisie Gelre Ziekenhuizen (ID nummer: 364548)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2215-10-2019 t/m 14-10-2020

Appraisal & Assessment richt zich op het beoordelen en verbeteren van het functioneren van de medisch specialist.

Deze training leidt op tot appraiser ten behoeven van IFMS. Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan bent u in staat appraisal & assessment te verrichten binnen uw ziekenhuis. wordt de presentie ingegeven door de opleider. Aanwezigheid van 90 % is verplicht wanneer de punten in het herregistratiedossier vermeld worden

Leerdoelen:
-Onderkennen van het belang Appraisal & assessment
-Inzicht verwerven in de doelstellingen en het proces van Appraisal & Assessment
-Weer kunnen geven van het proces Appraisal & Assessment
-Kennis hebben van gesprekstechnieken
-in methodes van evalueren
-Inzicht verwerven in de verschillende aspecten die samenhangen met de rol van appraisor
-Inzicht verwerven hoe een traject implementatie Appraisal & Assessment opgestart wordt
-Kunnen toepassen van diverse gesprekstechnieken passend bij Appraisal & Assessment

-Kunnen toepassen van feedbacktechnieken

Programma:

17.30 - 18.00   Ervaringen algemeen met uitvoeren IFMS gesprekken; terugblik op afgelopen half jaar

18.00 - 18.15    Procedureel: welke haken  en ogen en bugs komen jullie tegen? A chtergrond van IC programma doornemen en aanpassen waar nodig met terugkoppeling naar makers van ICT programma

18.15 - 18.45   Inhoudelijk: welke dilemma’s  zijn thema ’s die kunnen worden gedeeld ?  Delen van inhoudelijke struikelblokken en in gezamenlijk overleg komen tot een analyse, plan van aanpak en aanbeveling voor toekomstige en huidige auditoren

18.45 - 19.25   Rollenspel: op basis van ingebrachte casuïstiek: wat zijn de tips en tops en de tricks en trucs?  Iom trainers wordt casuistiek ingebracht ,  mbv de inzet van een professionele acteur, geënt op recente ervaringen ; per gesprek wordt nadien een analyse gemaakt met aansluitend aanbevelingen

19.25 - 19.30   Leerdoelen voor vervolg

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd17:30 - 19:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeneerder geplande intervisie in juni 2019 is geannuleerd en verzet naar 15 oktober 2019

Gelre Ziekenhuizen, Vereniging Medische Staf

Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ
Apeldoorn
Postbus 9014
7300 DS
Apeldoorn
055-5818105
Selecteer een bestand aub.