Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers (ID nummer: 364492)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd366-9-2019 t/m 10-10-2020

Geestelijk verzorgers zijn met regelmaat betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van oncologiepatiënten en hun naasten. Hun geestelijk welzijn interfereert met lichamelijke, psychische en sociale invloeden en met de ziekte. Voor de geestelijke verzorging in de oncologie is het essentieel inzicht te hebben in de lichamelijke, psychische en sociale effecten van kanker, van de behandelingen en het soms jarenlang leven tussen hoop en vrees. Ook is deze kennis van groot belang voor het vervullen van een betekenisvolle rol in het multidisciplinaire team om de patiënt heen.
De Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) onderkent en ondersteunt de meerwaarde van een opleiding in de psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers. Het scholingsprogramma betreft een basisaanbod en sluit aan bij de competenties van geestelijk verzorgers zoals gedefinieerd door de werkgroep deskundigheidsbevordering psychosociale zorg van het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK). Naar behoefte zal deze scholing worden aangevuld met verdiepingsmodules.

Wat leer je?
Je leert het volgende:
basiskennis oncologie en de fysieke gevolgen van kanker en behandelingen daarvan op de patiënt in alle fasen van het ziekteproces
hanteren van specifieke aspecten van geestelijke verzorging aan kankerpatiënten en hun systeem
kennis van psychosociale factoren en zingevingsvragen bij kanker in alle fasen van het ziekteproces
herkennen van psychopathologie en hanteren daarvan bij kankerpatiënten en hun systeem
positioneren van geestelijke verzorging in oncologische zorgverlening zowel in de eerste als in de tweede lijn: naar de patiënt en het systeem toe en in de samenwerking met andere zorgverleners

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk VerzorgersStichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)
Geestelijk verzorgers werkzaam in instellingen of in de eerstelijn, die werken met kankerpatiënten en hun naasten.

Je beschikt over een vooropleiding op wo- of hbo-niveau in overeenstemming met de criteria die aansluiting geven bij de beroepsvereniging VGVZ.
18
Ja
Literatuurstudie en casusvoorbereidingen
775
incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 65)
Hoofdniveau
Psychomotorische therapie (PMT)
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.