Opleidingen details 's Heeren Loo, Afdeling expertisecentrum Advisium Apeldoorn

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Werken met de vernieuwde meldcode HKS en het afwegingskader (ID nummer: 364471)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2,52-9-2019 t/m 1-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,52-9-2019 t/m 1-3-2021
K&J/OG opleiding - overige taken0,52-9-2019 t/m 1-3-2021

Doelgroep: Medewerkers van de gedragswetenschappelijke, medische en paramedische dienst van Expertisecentrum Advisium.

 

Doel: Medewerkers hebben kennis van de actuele werkwijze rond melden en signaleren van seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers weten hoe te handelen bij een vermoeden van HKS. Medewerkers kunnen het afwegingskader gebruiken.

 

Werkwijze/ didactische opzet:

- voorbereidende lesstof.

-           Toelichting op huidige stand van zaken rond signaleren en melden van HKS.

Theorie, stukken, kader toegelicht door de beide docenten

-           Aan het werk met casuïstiek in kleine groepen onder begeleiding van de docenten; Casuïstiek is toegespitst op knelpunten die we in de praktijk vaak tegenkomen;

Thema’s zijn o.a.:

Wanneer HKS melden (binnen s HL)

Melden bij Veilig Thuis;

Functie en indicatie taxatiegesprekken;

Informeren familie en andere betrokkenen

rol en verantwoordelijkheden van de gedragswetenschapper

 

Welke literatuur wordt vantevoren toegestuurd met het verzoek deze te lezen?

-           Beleidsnotitie s HL rond seksualiteit en seksueel misbruik;

-           Toelichting Meldcode HKS

-           Folder Veiligheid en Veerkracht versterken

-           Notitie vernieuwde werkwijze

-           Afwegingskader (2019)

academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
6
20
ja
0
2,5
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 12:00
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 12:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 12:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

's Heeren Loo biedt zorg op maat voor mensen met een (verstandelijke) beperking. 

Regenboogbrink 12
7325BA
Apeldoorn
Postbus 27
7300AA
Apeldoorn
088 037 2130
Selecteer een bestand aub.