Opleidingen details RINO Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ACT (ID nummer: 364417)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie3017-5-2019 t/m 16-5-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 2417-5-2019 t/m 16-5-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek317-5-2019 t/m 16-5-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1417-5-2019 t/m 16-5-2022
K&J/OG opleiding - overige taken317-5-2019 t/m 16-5-2022

Tijdens deze cursus zal er aandacht zijn voor de theoretische basis van Acceptance and Commitment Therapy en de zes ACT-componenten. Tevens zal de cursist zelf actief aan de slag gaan met de verschillende ACT-processen, door deze toe te passen op zichzelf alsook als therapeut toe te passen in rollenspellen. Tenslotte zal er aandacht worden besteed aan de functionele (test)diagnostiek die bij ACT wordt gebruikt.

Deze module heeft tot doel om de deelnemers de volgende basiskennis aan te leren:

1. Opdoen van theoretische basiskennis voor ACT (Operante leerprincipes & Relational Frame Theory).

2. Op de hoogte zijn van de up-to-date wetenschappelijke ondersteuning van ACT.

3. Leren werken met experiëntiële oefeningen en metaforen.

4. Theoretische kennis opdoen betreffende de zes verschillende ACT-processen (acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden & toegewijd handelen).

5. Experiëntiële kennismaking met de zes verschillende ACT-processen, door verschillende ACT oefeningen zelf uit te voeren en te ervaren (leren door ervaren).

6. Therapeutische vaardigheden ontwikkelingen om met de verschillende ACT-processen te werken.

7. Bekend raken met functionele diagnostiek en de functionele testdiagnostiek welke binnen ACT wordt gebruikt en hier zelf mee kunnen werken.

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
14
ja
1350
30
toetsing en evaluatie
Klinisch‐psychologen, Psychotherapeuten, GZ‐psychologen, Psychologen, Gedragswetenschappers, psychiaters en zij die daarvoor in opleiding zijn, en andere professionals in de GGZ die zich verder willen bekwamen in de derde generatie gedragstherapie ACT.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.