Opleidingen details Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht (ID nummer: 364256)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3182-7-2019 t/m 1-7-2020

De cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde van de Koninklijke Luchtmacht (OSEG KLu) is een driedaagse cursus, bedoeld voor medische professionals die reeds hun initiële opleiding, inclusief trauma- en reanimatieopleiding, hebben doorlopen.

Doel van deze cursus is het trainen van het medisch personeel van de Gezondheidsdienst in operationele en spoedeisende geneeskunde met nadruk op Aeromedical Evacuation (AE). Training vindt plaats in teams zoals die gewoonlijk worden samengesteld door de Luchtmacht met de bijbehorende geneeskundige uitrustingen. Het onderwijs is zo veel mogelijk 'scenario driven'.

De primaire doelgroepen bestaat uit alle Officieren arts (medisch specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen en Algemeen Militaire Artsen (AMA’s), ieder in de eigen rol in het geneeskundige systeem), uit de (SEH en SOSA opgeleide) Algemeen Militair Verpleegkundigen (AMV) en Assistenten Geneeskundige Verzorging (AGV) die werkzaam zijn bij de Operationele Gezondheidszorg CLSK. Verder kan zo mogelijk en op uitnodiging worden deelgenomen door medisch personeel van andere Krijgsmachtdelen alsmede door civiele medisch specialisten, andere artsen en verpleegkundigen. Het maximum aantal deelnemers per cursus bedraagt 12 cursisten.

Inhoudelijk zijn de cursusonderdelen gebaseerd op de laatste versies van de bestaande geneeskundige doctrines en protocollen die zowel door de NATO, de Nederlandse Krijgsmacht en CLSK als ook civiel worden gevolgd:
(1) Trauma volgens Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS)(versie 2008)
(2) Basic Life Support (BLS), Automatic External Defibrillator (AED) en Advanced Life Support (ALS) volgens richtlijnen van de European Resuscitation Council (ERC)(versie 2015)
(3) Triage en mass casualty volgens Major Incident Medical Management and Support (MIMMS).

De cursus omvat lectures, demonstratiescenario's, diverse practica en oefenscenario's en wordt afgesloten met een schriftelijk en een praktijkexamen.

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Door de Koninklijke Luchtmacht primair voor militair geneeskundig personeel. Tevens voor geneeskundig personeel van de Belgische Defensie. Soms kan op uitnodiging worden deelgenomen door geneeskundig personeel van andere Operationele Commando's (Landmacht, Marine) of door civiele artsen of verpleegkundigen, overigens zonder dat aan hun inschrijfgeld wordt gevraagd.
LocatieRijen (NL) (Toon kaart)

LocatieRijen (NL) (Toon kaart)

LocatieRijen (NL) (Toon kaart)

LocatieRijen (NL) (Toon kaart)

LocatieRijen (NL) (Toon kaart)

LocatieRijen (NL) (Toon kaart)

Bij de Koninklijke Luchtmacht heeft het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) de Afdeling Operationele Gezondheidszorg  (OGZ) die onder meer tot doel heeft om militaire (SEH)artsen, (SEH)verpleegkundigen en Assistent Geneeskundige Verzorgers op hun uitzending voor te bereiden.

Bij de OGZ worden tevens cursussen en trainingen verzorgd als na- of bijscholing van het militair geneeskundige personeel.

Kampweg 3
3769 DE
Soesterberg
Postbus 22
3769 ZG
Soesterberg
06 5756 7102
 
Selecteer een bestand aub.