Opleidingen details Academie voor schematherapie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Schematherapie (ID nummer: 364107)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd5010-9-2019 t/m 9-9-2020

Het doel van deze 25-uurs basiscursus Schematherapie is dat cursisten kennismaken met diverse facetten van schemagerichte psychotherapie. Aan het einde van de cursus zullen de cursisten een casusconceptualisatie maken. Deze basiscursus van 25 uur omvat o.a. de volgende onderdelen: Assessment (opsporen schema’s, copingstrategieën en modi), maken van een casusconceptualisatie, specifieke cognitieve technieken, experiëntiele technieken (psychodrama, imaginatie en twee- of meerstoelentechniek), interpersoonlijke technieken (limited reparenting, empathische confrontatie, grenzen stellen) en het aanleren van nieuw functioneel gedrag. Het accent in deze cursus ligt op het aanleren van vaardigheden om een casusconceptualisatie te maken. Zowel de schema’s, copingstrategieën als de modi worden in een model inzichtelijk gemaakt. Verder worden vooral de experiëntiële technieken bij de behandeling van patiënten met cluster C problematiek en de Borderline persoonlijkheidsstoornis behandeld.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
vaktherapeuten in het bezit van een afgeronde opleiding in een van de vaktherapeutische beroepen
25
Ja
zie draaiboek
975
marktconform
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische therapie (PMT)
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGeleen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvoor vaktherapeuten

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)


Wij hebben het Fasegericht werken binnen schematherapie in groepen ontwikkeld binnen de deeltijdbehandeling bij RIAGG in Maastricht.
En we zijn ervan overtuigd dat het fasegericht werken, samen met het optimale gebruik van denken, voelen en handelen, het werk van iedereen die met schematherapie werkt, makkelijker, doelgerichter en efficiënter maakt.

Sint Annalaan 21
6214 AA
maastricht
sint annalaan 21
6214 AA
Maastricht
0632143647
Selecteer een bestand aub.