Opleidingen details StudieArena Zorg & Wonen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ (ID nummer: 364069)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen54-6-2019 t/m 3-6-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk54-6-2019 t/m 3-6-2020

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’

Van probleemgedrag naar signaalgedrag

Roepen, dwalen, angst, agressie en apathie. Dit soort gedrag wordt in de langdurige zorg nogal eens als ‘probleemgedrag’ beschouwd, maar zouden wij niet eerder moeten spreken over ‘signaalgedrag’? In de training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ onderzoek je de onderliggende oorzaak van gedrag. Misschien is het voor cliënten een manier om zich te uiten, omdat ze niet het vermogen hebben om woorden te geven aan hun gevoelens. Geert Bettinger is trainer en coach van teams binnen zorg- en welzijnsinstellingen. Hij leert je wat cliënten met signaalgedrag duidelijk willen maken. Ook onderzoek je in deze training van StudieArena wat dit gedrag met jou doet.

Inhoud
Tijdens de training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ kijk je naar signaalgedrag vanuit cliëntperspectief én vanuit jezelf als zorgverlener. In de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Hoe kun je anders kijken naar het (complex) gedrag van cliënten?
  • In hoeverre zijn jouw gedrag en interventies van invloed op het gedrag van cliënten?
  • Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?
  • Hoe kun je voorkomen dat jij - of anderen - over je grenzen gaan?
  • Wat heb jij minimaal nodig zodat het veilig voor je is?

Resultaat
Na deze trainingsdag heb je inzicht in mogelijke oorzaken van complex gedrag en zie je dit niet als een probleem, maar als een signaal. Je bent je ervan bewust dat cliënten met bepaald gedrag over jouw grenzen gaan en wat het gevolg daarvan is. Ook weet je wat jouw grenzen zijn binnen de zorgrelatie en hoe je deze kunt bewaken.

Voor wie
De training is bedoeld voor alle mensen die betrokken zijn bij de begeleiding van cliënten binnen zorg- en welzijnsinstellingen. Zoals verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders, activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling en maatschappelijk werkers.

Beroepsgroep
Register Maatschappelijk werk
Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 Maatschappelijk werk
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
Thema'sThema'sZingeving
Tijd9:30 - 17:00
LocatieSoest (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieSoest (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieSoest (NL) (Toon kaart)

StudieArena Zorg & Wonen is een organisatie- en adviesbureau dat in eigen beheer bijeenkomsten (congressen, studiedagen, seminars en netwerk-bijeenkomsten) organiseert met als doel de overdracht van kennis, ervaringen, vaardigheden en methodiek tussen professionals, managers en beleidsmakers die werkzaam zijn binnen de werkvelden Zorg & Wonen.

Oostergracht 13-15
3763 LX
Soest
Postbus 3289
3760 DG
Soest
035-5394005
Selecteer een bestand aub.