Opleidingen details Erasmus MC, Subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Thema avond preconceptiezorg regio Tiel (ID nummer: 363988)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie327-6-2019 t/m 26-6-2020

Preconceptiezorg (PCZ) heeft een bewezen positief effect op de maternale en neonatale uitkomsten bij hoog-risico groepen. Daarnaast draagt PCZ niet alleen bij aan een goede en gezonde zwangerschap, maar bevordert het ook een gezonde leefstijl en de gezondheid van moeder en kind op de langere termijn. Ondanks het belang van PCZ is het bestaan ervan nog niet goed bekend onder (aanstaande) ouderparen en wordt het nog weinig gebruikt.

Van 2013-2016 heeft het APROPOS-project, een lokaal afgestemde aanpak voor preconceptiezorg, plaatsgevonden in de gemeente Zeist. Dit project is een samenwerkingsverband tussen het UMC Utrecht en de Verloskundige Praktijk Zeist en heeft zich gericht op het verbeteren van het bereik en resultaat van preconceptiezorg. Centraal in dit project stond de lokale afstemming waarbij zowel (aanstaande) ouderparen als zorgverleners betrokken waren. Van ZonMw hebben we de mogelijkheid gekregen om de kennis vergaard in dit project te verspreiden binnen vier andere regio’s in Nederland.

Het mini-symposium bestaat uit twee delen. In het eerste deel zullen een aantal lezingen worden gegeven door experts op het gebied van PCZ, bedoeld als nascholing. In het tweede deel zal samenwerking tussen zorgverleners uit diverse disciplines centraal staan. Door middel van een interactief programma zal er in verschillende rondes gezocht worden naar consensus over de bestaande knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen worden gezocht om PCZ in de regio Tiel zo goed mogelijk vorm te geven.

Het doel van deze thema avond is het vergroten van het besef bij zorgverleners dat PCZ verbeterd moet worden, door het per regio in kaart brengen van ervaren knelpunten in het uitvoeren van PCZ, en het bespreken van mogelijke oplossingen binnen iedere regio. Het creëren van een 'sense of urgency' is een noodzakelijke eerste stap in om veranderingen te realiseren.

De vraagstellingen van deze thema avond luiden:

1) Welke knelpunten ervaren zorgverleners in de regio van het GCMN in het uitvoeren van PCZ?

2) Welke mogelijke oplossingen voor het verbeteren dragen de zorgverleners in de regio van het GCMN aan?

3) Wat zijn de verwachtingen van zorgverleners in de regio van het GCMN ten aanzien van het lokaal verbeteren van PCZ, en welke belemmeringen en kansen zien zij?

4) Welke initiatieven en vervolgstappen worden in de regio van het GCMN genomen naar aanleiding van de analyse van knelpunten en oplossingen?

(Mini)symposium
 
0
Hoofdniveau
voortplantings- geneeskunde
Tijd17:00 - 21:00
LocatieTiel (NL) (Toon kaart)

Academisch Ziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ
Rotterdam
Postbus 2060
3000 CB
Rotterdam
010-7036886
 
Selecteer een bestand aub.