Opleidingen details Arkin Training en Ontwikkeling Amsterdam

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

50-uurs Vervolgcursus CGT bij problematisch middelengebruik (ID nummer: 363913)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5029-11-2019 t/m 28-5-2021

Leerdoelen: Na afloop van deze bijeenkomst heeft u kennis over: 1. Prevalentie
problematisch middelengebruik 2. Verschillende verklaringsmodellen
problematisch middelengebruik en de evidentie hiervan 3. Fysiologische
werking alcohol, cannabis, cocaïne en overige drugs 4. Theorie en evidentie
Motiverende Gespreksvoering 5. De basisvaardigheden van motiverende
gespreksvoering.


ACHTERGROND VAN DEZE CURSUS
Gezien de hoge prevalentie van problematisch middelengebruik en de hoge co morbiditeit tussen psychiatrische aandoeningen en problematisch middelengebruik, is het een gegeven dat behandelaren werkzaam in de GGZ cliënten behandelen die worstelen met problematisch middelengebruik. In die gevallen waarbij het middelengebruik gaat interfereren met de behandeling worden deze cliënten in de meeste gevallen aangemoedigd zich te melden bij de reguliere verslavingszorg. Echter, in veel gevallen verdient het de voorkeur dat de behandelaar het problematisch middelengebruik (in eerste instantie) zelf aanpakt. Verwijzing naar reguliere verslavingszorg is dus niet altijd noodzakelijk. Effectieve interventies bij problematisch middelengebruik zijn kortdurende motiverende interventies en cognitieve gedragstherapeutische interventies. Deze interventies zijn goed toe te passen binnen een behandeling voor andersoortige problematiek. Knelpunt is echter dat de kennis en kunde

t.a.v. deze interventies bij de meeste behandelaren beperkt is omdat verslavingsproblematiek nauwelijks aandacht heeft gehad tijdens eerder gevolgde opleidingstrajecten 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 terugvalpreventie
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
1950
50
Toetsing
CRKBO
ISO
Je moet de geaccrediteerde 100 uurs basis cursus CGT hebben gevolgd. En aspirant lid zijn bij de VGCT of bereid zijn je aan te melden.
Minimaal 28 uur in dienst zijn bij Arkin. Minstens 12 uur werken binnen de GGZ waarvan je minimaal 6 uur aan CGT behandeling besteed.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:00 - 16:00
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Arkin is per 1 september ontstaan uit een fusie tussen JellinekMentrum en AMC de Meren. Arkin is in het leven geroepen om de cliënten van JellinekMentrum en AMC de Meren beter van dienst te zijn. Met de fusie ontstaat er meer samenhang tussen forensische psychiatrie, acute psychiatrie, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam.
 

Klaprozenweg 111
1033 NN
Amsterdam
Postbus 75848 t.n.v. Arkin Training en Ontwikkeling: h.p 1-16
1070 AV
Amsterdam
020-5905128
Selecteer een bestand aub.