Opleidingen details Nederlands Vlaamse Vereniging voor Rorschach en projectieve methoden (NVVR)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop TAT & ASS (ID nummer: 363842)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog827-9-2019 t/m 26-9-2020

Over TAT & ASS

Een diagnostische vraagstelling over de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis (ASS) is doorgaans een uitdaging. Voor de descriptieve en structurele diagnostiek gebruiken we gestructureerde en ontwikkelingsanamnestische interviews en gevalideerde vragenlijsten. Voor de beoordeling van de cruciale cognitieve stijlkenmerken (Theory of Mind, centrale coherentie) wordt soms verwezen naar de TAT vanwege de open aard van de test en de mogelijkheden om de sociale informatieverwerking te bestuderen. Bovendien is de TAT een naturalistische taak waardoor we het probleemoplossend vermogen kunnen waarnemen. 
 
Inmiddels zijn empirisch onderbouwde scoringssystemen voor de TAT ontwikkeld die waardevol zijn in het kader van ASS-diagnostiek, bijvoorbeeld de Social Cognition and Object Relations Scale van Westen die recent door Stein & Slavin-Mulford (2017) verder verfijnd werd. Onderzoek bracht verder aan het licht dat de narratieven van cliënten met een ASS specifieke kenmerken kunnen vertonen (Eurelings-Bontekoe et al., 2011).

Deze workshop

In deze workshop presenteren we eerst de internationale vakliteratuur over de TAT in het kader van ASSdiagnostiek. Vervolgens richten we ons op de klinische praktijk met praktische wenken bij het gebruik van de TAT in het kader van ASSdiagnostiek. Welke platen zijn  nuttig in dit kader, welke methodieken kunnen we toepassen om de narratieven verantwoord te interpreteren en hoe maken we deze interpretaties relevant voor de cliënt tijdens een nabespreking. Dit overzicht wordt geïllustreerd met klinische vignetten waarbij we maximaal gebruik willen maken van de ervaring en deskundigheid van de deelnemers van de workshop. 
 
In de namiddag wordt dit interactieve karakter verdergezet met de presentatie van twee gevalsstudies: een prototypische cliënt met een ASS en een casus die zich in de grijze zone situeert en een reële diagnostische uitdaging biedt zoals het in de klinische praktijk vaker het geval is. Van beide casussen wordt het psychodiagnostisch onderzoek voorgesteld waarbij veel tijd zal gaan naar oefenmomenten voor de analyse en interpretatie van de TATnarratieven.
 

 Verdiepend
16
32
ja
Bestand 
TAT en ASS Duffel 2019.pdf349 KB
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Volwassenen
Tijd9:30 - 17:00
LocatieDuffel (BE) (Toon kaart)

De Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden (NVVR) tot 2011 genaamd Nederlandse Rorschach Vereniging (NRV) is een wetenschappelijke organisatie die is opgericht op 14 juni 1991. De NRV is ontstaan uit de Nederlandse Rorschach Werkgroep die sinds 1986 werkzaam is geweest.Tot 2011 had de NRV als doel het gebruik van de Rorschachtest volgens het Comprehensive System in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. Vanaf 2011 is het aandachtsgebied van de vereniging verbreed, wat ook door de nieuwe naam De Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden (NVVR) tot uiting is gekomen. Hierin volgt de NVVR het format van de International Society of the Rorschach and Projective Methods (ISR), waarbij de exclusiviteit van de Rorschach CS is losgelaten en ook andere projectieve methoden werden opgenomen.

Piacenzastraat 19
5262 JG
Vught
06-49078635
Selecteer een bestand aub.