Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Trauma, het brein en het handelen in de jeugdhulp (ID nummer: 363422)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1419-2-2019 t/m 18-2-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 719-2-2019 t/m 18-2-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek719-2-2019 t/m 18-2-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1019-2-2019 t/m 18-2-2022

Kinderen die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld of andere traumatische ervaringen in het gezin lopen een groot risico op het ontwikkelen van traumaklachten. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze problematiek niet ‘vanzelf’ overgaat en dat ontwikkelingsproblematiek bij het kind het gevolg zijn (De Young en anderen, 2011). De gevolgen van de traumatisering zijn meestal ernstig en vergaand doordat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beinvloedt.

Gezien het belang van het vroegtijdig onderkennen van (gezinsgerelateerde) traumaproblematiek leren professionals in deze cursus hoe zij signalen van traumaproblematiek in het gezin kunnen waarnemen. Daarnaast leren zij meer over de effecten van complex trauma op 1. het dagelijks leven (o.a. emotieregulatie en gedrag), 2. de relaties die het kind aangaat met belangrijke volwassenen (gehechtheid) en 3. het brein (de neuropsychologie). 

Vervolgens staat in deze cursus het vormgeven aan het hulpaanbod centraal: hoe voorkom je dat de hulpverlening gefragmenteerd wordt ingezet op diverse levensgebieden? Hoe zet je een samenhangend en instelling overstijgend hulpaanbod neer voor multi-stress gezinnen waar zowel trauma- als gehechtheids – als opvoedproblematiek speelt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen thuis veiliger zijn en zich ook van binnen steeds veiliger gaan voelen? 

Deelnemers beschikken over meer kennis over complexe traumaproblematiek en vaardigheden om deze problematiek in kaart te brengen (signaleren, diagnostiek).
Deelnemers hebben kennis over de effecten van complex trauma op: a. dagelijks leven, emotie- en gedragsregulatie; b. Gehechtheidsrelaties, c. De neuropsychologie.
Deelnemers hebben de vaardigheden om deze problematiek bespreekbaar te maken in het gezin en het gezin te motiveren voor hulpverlening (geven van psycho-educatie).
Deelnemers zijn op de hoogte van het belang van ketenzorg bij traumaproblematiek en hebben handvatten hoe zij kunnen zorgen voor een goed geintegreerd hulpaanbod voor gezinnen met complexe traumaproblematiek.
Deelnemers kunnen de hulpverlenende piramide gebruiken in casuistiek overleg.

Deelnemers zijn op de hoogte hoe zij (pleeg) ouders kunnen ondersteunen in de zorg voor getraumatiseerde kinderen.   

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
18
ja
350 euro
14
toetsing en evaluatie
geen
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.