Opleidingen details DCRF

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

‘Klinisch wetenschappelijk onderzoek in versnelling: Europa schakelt door’ (ID nummer: 363403)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2625-9-2019 t/m 24-9-2020

Het DCRF Jaarcongres richt zich op alle beroepsgroepen die zich direct of indirect bezig houden met klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het programma richt zich op de dagelijkse praktijk van het klinisch onderzoek: actuele thema’s en knelpunten waar congresbezoekers dagelijks mee te maken hebben.

Het congres is bedoeld Bezoekers zijn METC-leden, CRA’s, researchverpleegkundigen, trialmanagers, onderzoekers zoals medisch specialisten en andere arts-onderzoekers, patiëntenorganisaties, apothekers, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers, medewerkers van farmaceutische bedrijven, vertegenwoordigers van overheidsinstanties en bestuursleden en juristen van ziekenhuizen.

Het congres staat vooral in het teken van de naderende van krachtwording van de Europese regelgeving op het terrein van het mens-gebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland t.w. de ECTR, de MDR 2020 en de GDPR (AVG). De implementatie van deze nieuwe wetgeving heeft vele gevolgen voor ziekenhuizen, CRA’s, onderzoekers, research medewerkers en patiënten en zal de kwaliteit van het onderzoek verbeteren en het belang ervan voor de patiënten van nu en morgen vergroten. Het zal tevens Nederland als ‘onderzoeksland’ aantrekkelijker maken; dat is waarvoor de DCRF het doet en bestaat!

In het plenaire ochtendprogramma van het congres komen de volgende onderdelen aan de orde(*):

De DCRF werkgroepen zullen in vogelvlucht aangeven welke voortgang ze het afgelopen jaar hebben gemaakt en de impact daarvan voor de doelstellingen van de DCRF aangeven;

De DCRF heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van ECTR e-learning modules die allen betrokken bij het klinisch wetenschappelijk onderzoek zullen aangaan. Op het congres zullen we bij deze ontwikkeling stil staan; en

Twee keynote sprekers geven ‘acte de presence’: Dr. Lode Dewulf (Servier, Parijs) die zal spreken over de ‘vitaliteit’ (of misschien wel de ‘finaliteit) van het klinisch wetenschappelijk onderzoek in Europa, en Prof. Lokke Moerel (Universiteit Tilburg, Morrison & Foerster Berlijn) die de zin en onzin van de GDPR (AVG) m.b.t. klinische trials zal belichten.

Het middagprogramma bestaat zoals gebruikelijk uit een viertal workshops waarvan de congresdeelnemer er twee kan bij wonen. U kunt hiervoor kiezen uit de volgende onderwerpen:

-MDR 2020: Black box of wondermiddel. Deze workshop belicht de gevolgen van de MDR 2020 voor het klinisch onderzoek en wordt georganiseerd en  aangeboden in samenwerking met de CCMO;

-Patiëntenparticipatie. Hoe maken we het beter en aantrekkelijker;

-Excellente zorg. Evidence Based Practice (EBP) en verpleegkundig onderzoek;

-TransCelerate. Wat is het en wat biedt het ons?

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaags) Congres
175
n.v.t.
Tijd09:00 - 17:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Over de DCRF

De Dutch Clinical Research Foundation, kortweg DCRF, is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om klinisch onderzoek maximaal te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap zo snel als mogelijk ten goede komt aan de patiënt.

De foundation is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende koepelorganisaties van universitaire medische centra, contract research organisaties, geneesmiddelontwikkelbedrijven, medische-ethische commissies, patiënten en patiëntenorganisaties, de overheid, en anderen. Vertegenwoordigers van deze partijen vormen het Algemeen Bestuur van de DCRF.

Vrijwilligers van de DCRF, die veelal werkzaam zijn bij een van de aangesloten organisaties, zetten zich actief in om alle betrokken partijen te verbinden, en waar nodig samenwerking te realiseren, met als doel: nieuwe effectieve en veilige behandelmethoden snel beschikbaar voor patiënten.

De DCRF heeft de ambitie de aantrekkelijkheid van Nederland als klinisch onderzoeksland te optimaliseren. Wij willen zorgen dat ons land niet alleen wereldwijd volop aanwezig is en blijft bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen, maar ook een leidende rol speelt bij klinisch-wetenschappelijk onderzoek in een meer brede zin.

Trasmolenlaan 5
3447 GZ
WOERDEN
Trasmolenlaan 5
3447 GZ
WOERDEN
085-0290193
Selecteer een bestand aub.