Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass ’Het PPP-concept bij incontinentie’ (ID nummer: 363248)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie6 

Voor zowel urge- als stressincontinentie is een gerichte revalidatiebehandeling mogelijk. In het PPP-oefenconcept (Position, Proprioception, Pelvic floor) worden met oefentherapie waarin houdingen centraal staan de bekkenbodemspieren proprioceptief getraind. In essentie komt dit concept erop neer dat de aanspanning van de oppervlakkige en diepe spierlagen van de bekkenbodem in de juiste volgorde wordt geoefend in verschillende houdingen. Dit gebeurt steeds in combinatie met contractie van de buikspieren. In bepaalde houdingen is het gemakkelijker bepaalde spieren van de bekkenbodem aan te spannen dan in andere houdingen. Dit principe wordt gehanteerd bij de behandeling van patiënten die moeite hebben met het selectief activeren van de bekkenbodemspieren.

De bedoeling van deze masterclass is dat de deelnemers vertrouwd raken met de basisprincipes van het PPP-concept en dit concept praktisch leren toepassen.

Het oefenen op geleide van een (inwendig) toucher maakt onderdeel uit van het PPP-concept en zal tijdens de masterclass ook praktisch worden geoefend.

Doel:
Na deze masterclass kan de deelnemer het PPP-oefenconcept toepassen bij cliënten met incontinentieklachten.

Bestand 
programma_1902771.pdf159 KB
Hoofdniveau
Bekkenfysiotherapie
Tijd09:30 - 17:00
LocatieSchiedam (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.