Opleidingen details Rijnstate Marketing & Communicatie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Symposium Elektroconvulsietherapie (ECT) (ID nummer: 362925)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

De lancering van het Leerboek Elektroconvulsietherapie is een mooie gelegenheid om kennis en ervaringen te delen en vooruit te kijken. Dit doen we samen met een aantal toonaangevende experts die een bijdrage hebben geleverd aan het leerboek.

Het symposium is opgebouwd vanuit de drie delen van het leerboek: klinisch-wetenschappelijk, basaal-wetenschappelijk en maatschappelijk. We kijken hoe ECT lijkt te werken en welke moderne inzichten over de techniek bekend zijn. We bespreken de effecten van ECT-therapie op het menselijk lichaam en de hersenen in het bijzonder. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor patiënten, hun naasten en voor u als zorgprofessional? Ook staan we stil bij de geschiedenis en maatschappelijke aspecten van de behandeling.

Leerdoelen

1. Leren wat de grondprincipes zijn waaruit ECT is ontstaan. Kennis verwerven over welke veranderingen de toepassing van ECT hebben verbeterd. Begrijpen wat ECT ons kan leren over het ontstaan en behandelen van depressies.

2. Overzicht krijgen van profiel van ECT gerelateerde cognitieve bijwerkingen. Kennis krijgen over de onderliggende neurobiologische mechanismen en klinische aspecten die ten grondslag liggen aan deze veranderingen. Weten hoe de bijwerkingen te beperken en te behandelen zijn.

3. Het begrijpen van impact van stimulusparameters op behandelresultaat. Welke (EEG-)karakteristieken dienen opgevolgd om de stimulus te optimaliseren.

4. De deelnemer kan bij ouderen kwetsbare patiënten een weging maken ten aanzien van indicatie en uitvoering van ECT. De deelnemer heeft kennis van het belang van cognitieve complicaties gedurende een behandeling met ECT bij kwetsbare ouderen. De deelnemer weegt bij de toepassing van ECT bij kwetsbare patiënten nieuwe kennis over stimulustechniek, energievelden en insultinductie mee.

5. Vergroten kennis van de plaats van ECT bij therapieresistente EPA zoals schizofreniespectrumstoornissen. Vergroten kennis juridische inkadering van dwang ECT (civiel- en strafrechtelijk) en rechtspositie patiënt. Vergroten kennis over combinatiebehandeling medicatie en ECT bij EPA.

6. Wat meten we met het EEG? Hoe ontstaan spontane en door ECT opgewekte insulten? Hoe propageert insultactiviteit en hoe eindigt deze?

7.  Na afloop van deze presentatie kent de toehoorder: 1) de belangrijkste structurele hersenveranderingen ten gevolge van ECT en 2) de effecten van ECT op het cardiovasculaire- en het immuunsysteem.

8. Stand van zaken omtrent voorspellers van ECT-uitkomst. Criteria voor de ontwikkeling van voorspellers. Inleiding patroonanalyse.

 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Congres of symposium
180
Tijd09:00 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Nieuw account ten behoeve van het aanvragen van accreditatie.

Wagnerlaan 55
6815 AD
Arnhem
Postbus 9555
6800 TA
Arnhem
0880057025
Selecteer een bestand aub.