Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Palliatieve zorg aan ouderen (ID nummer: 362793)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten512-9-2019 t/m 11-9-2020

De palliatieve zorg kan erg complex zijn en u voor lastige dilemma’s stellen. Welke behandelingsmogelijkheden heeft u voorhanden als de pijn niet direct te verklaren is? Met wie moet u belangrijke beslissingen bespreken als uw cliënt niet meer kan communiceren? En wat zijn de mogelijkheden rondom euthanasie en palliatieve sedatie als uw cliënt wilsonbekwaam is?
 

Leerdoelen:

Deelnemers weten aan het eind van dit congres de oorzaken achter probleemgedrag: pijn, ongemak, symptomen van ziekten

Deelnemers weten hoe ze pijn kunnen herkennen als de cliënt niet meer kan communiceren

Deelnemers weten hoe ze het naderend eind bespreekbaar maken met de cliënt en zijn familie

Deelnemers weten welke mogelijkheden ze hebben als de cliënt wilsonbekwaam is

Deelnemers weten hoe ze om kunnen gaan met ethische dilemma’s zoals gespleten behoeftes binnen een gezin

Deelnemers weten waarom cliënten stoppen met eten en drinken en wat de gevolgen zijn voor de cliënt en het ziekteverloop

Deelnemers weten wat palliatieve sedatie is en hoe dit tot uitvoer komt

Deelnemers weten wat de mogelijkheden zijn van euthanasie bij wilsonbekwaamheid

Deelnemers weten hoe ze advanced care planning kunnen inzetten bij dementie

Deelnemers weten hoe de palliatieve fase en zorg eruit ziet bij dementie

Deelnemers weten hoe de regionale toetsingscommissie te werk gaat bij het beoordelen van een euthanasieverzoek

Deelnemers kennen de zorgvuldigheidscriteria en kunnen deze toepassen

Deelnemers weten waar de schriftelijke wilsverklaring aan moet voldoen

Deelnemers weten hoe ze complementaire zorg kunnen toepassen bij hun cliënt - in het bijzonder handmassage

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Complementaire ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
DementieverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Congres of symposium
245
Tijd09:30 - 16:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.