Opleidingen details Radboudumc - KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Liturgie en ritueel handelen 2020 (ID nummer: 362731)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Levensbeschouwing en Spiritualiteit1,513-2-2020 t/m 12-2-2021
Vakbekwaamheid213-2-2020 t/m 12-2-2021

In deze cursus kun je je scholen en oefenen in het voorgaan in de liturgie (in een viering en aan bed) in een instelling, in het bijzonder in het ziekenhuis. Theorie en praktijk worden in de bijeenkomsten afgewisseld, de deelnemers brengen hun eigen praktijk in en krijgen feedback. Er worden nieuwe vormen van ritueel handelen in de pastorale context gezocht, uitgewisseld en geoefend. Verdieping in de opgegeven literatuur wordt verondersteld. Onderwerpen die ter sprake komen en geoefend worden zijn: ritueel handelen aan het bed, eredienst in een sterk fluctuerende situatie, liturgie in een crisissituatie, structurerende elementen van de eredienst, ontdekken en oefenen van de eigen liturgische performance (lezen, bidden, overwegen), zicht hebben op de ruimte waarin gevierd wordt en gebruik maken van de mogelijkheden ervan.

Docent

Andries Govaart, (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in Arnhem-zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft zijn eigen bureau ‘Anderszins | tekst en toerusting voor ritueel en liturgie’. Hij is docent liturgie op Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht en docent bij het Centrum voor Bibliodrama.

Leerdoelen

  • De deelnemer is bekend met de specifieke mogelijkheden en uitdagingen van de christelijke liturgie / eredienst in een instelling in het bijzonder het ziekenhuis of medisch centrum.
  • De deelnemer wendt in de pastorale praktijk ritueel handelen aan.
  • De deelnemer kan feedback op het liturgisch handelen ontvangen en verwerken tot nieuw handelen
  • De deelnemer heeft zicht op de diverse mogelijkheden en impact van liturgische performance

 

drs. Andries Govaart
14

Het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat biedt cursussen en trainingen, supervisie en intervisie aan aan geestelijk verzorgers uit verschillende werkvelden: zorg, krijgsmacht, justitie. Hoofdtrainers zijn. dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries. Tevens wordt gebruik gemaakt van de diensten van andere trainers en docenten.

Reinier Postlaan 4 (route 941 / ingang oost)
6525 GC
Nijmegen
Postbus 9101
6500 HB
Nijmegen
024 3615398
Selecteer een bestand aub.