Opleidingen details Acute geneeskunde UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Echocursus (ID nummer: 362352)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing interne geneeskunde69-10-2019 t/m 8-10-2020

Gedurende 2019 worden er een aantal één-daagse cursus Echografie georganiseerd door internisten voor internisten (in opleiding) of andere geïnteresseerden. De cursus behelst de echografische beoordeling van de vullingsstatus, de longen, ascites, urineretentie en hydronefrose. Het geleerde is uitstekend toepasbaar in de acute situatie, alsmede ook op de polikliniek of verpleegafdeling.

De nadruk ligt op het in kleine groepen zeer veel hands-on oefenen en de cursus vergt een voorbereidingstijd van ongeveer 2 uur.

(Meerdaagse) Nascholing
300
Hoofdniveau
algemene interne geneeskunde
acute geneeskunde
Tijd09:00 - 17:00
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Het herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten is van levensbelang. Een gestructureerde benadering leidt tot adequate zorg en is veilig voor de patiënt. Steeds meer dringt het besef door dat artsen die werken in de acute patiëntenzorg getraind zouden moeten zijn in de ABCDE-systematiek. Onze ABCDE-cursus is een competentiegerichte training in de systematische benadering van medische spoedsituaties.

Heidelberglaan 100 Kamernummer C02.231
3584 CX
Utrecht
Postbus 85500 Huispostnummer F02.216
3508 GA
Utrecht
0887550801
 
Selecteer een bestand aub.