Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Schelden, stelen en verslaving. Pak probleemgedrag bij LVB-ers aan! (ID nummer: 362311)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners54-12-2019 t/m 3-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO54-12-2019 t/m 3-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk54-12-2019 t/m 3-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen54-12-2019 t/m 3-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker54-12-2019 t/m 3-12-2020

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een groter risico op probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Wat moét u en wat mág u als begeleider doen bij deze bijkomende problematieken? Wanneer kunt u doorverwijzen en naar wie? En moet u aangifte doen bij elk delinquent gedrag van uw cliënt?

Leer wat u moét doen en wat u mág doen in de begeleiding van uw cliënt als het gaat om probleemgedrag en psychiatrische stoornissen.

U bepaalt zelf de inhoud van deze dag. Dit biedt u de kans om uw persoonlijke leerrendement te vergroten door de thema's te kiezen waar u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenaan loopt. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de sessies:

Wat zijn de gevaren en risico’s van internet voor uw cliënt?

Aandacht voor de combinatie verslaving en LVB problematiek

Hoe werkt LVB door in het ontstaan of aanhouden van schulden?

Hoe bespreekt u de onderwerpen seks en seksuele gezondheid met uw cliënt?

Hoe weegt u de ‘zwaarte’ van het delinquente gedrag van uw cliënt?

Praktische handvatten voor het signaleren van en omgaan met psychiatrische problematiek bij uw cliënten

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4 5
Nee
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Thema'sThema'sDiversiteit
Tijd09:30 - 16:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.