Opleidingen details UMC Utrecht t.a.v. Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Seminar Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland (ID nummer: 362073)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 345-6-2019 t/m 4-6-2020

Doelstelling seminar

Met het seminar wil het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland de gezondheid van mens en dier in de regio Midden-Nederland op een hoger niveau brengen vanuit het One Health-perspectief en zo een bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van zoönosen en antibioticaresistentie.

Leerdoelen

Na het volgen van het seminar:

  • weet de deelnemer welke partijen betrokken zijn bij de humane en veterinaire gezondheidszorg in de regio Midden-Nederland
  • is de deelnemer zich bewust van de impact van een zoönose op individu en samenleving
  • heeft de deelnemer inzicht in de organisatie rond een uitbraak van een zoönose
  • is de deelnemer zich bewust van zijn professionele rol in de bestrijding van zoönosen en antibioticaresistentie
  • is de deelnemer in staat op verantwoorde wijze verschillende belangen af te wegen ten aanzien van de volksgezondheid én de diergezondheid
  • is de deelnemer in staat functionele relaties aan te gaan met collega’s uit de humane en veterinaire gezondheidszorg in de regio Midden-Nederland
(Mini)symposium
0
Tijd13:30 - 20:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland schept mogelijkheden om de gezondheid van mens en dier in de regio Midden-Nederland op een hoger niveau te brengen vanuit het One Health-perspectief en levert zo een bijdrage aan de preventie en bestrijding van zoönosen en antibioticaresistentie.

Heidelberglaan 100
3584 CX
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
06-337 24 380
Selecteer een bestand aub.