Opleidingen details VeiligheidNL

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Otago instructeur (ID nummer: 362019)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie2513-9-2019 t/m 12-9-2021

Doel scholing

Deze training bereidt de deelnemer voor op het geven van Otago aan ouderen. Het Otago-oefenprogramma is een individueel en op maat gemaakt thuisoefenprogramma (zie ook: Loket Gezond Leven (goed onderbouwde interventies) en bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het oefenschema wordt op het individu afgestemd. Tijdens de training Otago instructeur ligt het accent op instructie en begeleiding van de Otago oefeningen om zo de oefeningen veilig en met zo veel mogelijk rendement in te kunnen zetten. De fysiotherapeut kan besluiten aanvullend aan het thuisoefenprogramma een groepje te starten waarbij er 1x in de week geoefend wordt. Dit ter ondersteuning van de therapietrouw en het monitoren van progressie en juiste uitvoering van de oefeningen. Daarnaast is er bewijs dat de progressie sneller is bij ouderen die naast het oefenprogramma ook 1x keer in de week gezamenlijk oefenen.

De cursus leidt fysiotherapeuten op tot Otago instructeur. Een Otago instructeur kan zelfstandig het Otago programma instrueren, begeleiden en evalueren bij individuele en groepen ouderen. De Otago instructeur kan:

  • Achtergronden en evidentie van het Otago-oefenprogramma benoemen en uitleggen aan ouderen
  • Gerelateerde (inspannings)fysiologische aspecten uitleggen
  • Intake en metingen (Timed-Up-and-Go, Chair Stand Test, Four-Test-Balance Scale) verrichten om balans, beenspierkracht en loopvaardigheid in kaart te brengen en de uitkomsten analyseren en evalueren
  • Bepalen of een oudere in aanmerking komt voor het Otago-oefenprogramma
  • De oefeningen van het Otago-oefenprogramma uitvoeren en zorgvuldig aanleren aan individuele en groepen ouderen
  • Otago-oefeningen individueel aanpassen aan het niveau en mogelijkheden van een oudere
  • Therapietrouw aan het Otago-oefenprogramma optimaliseren
  • Groepsgewijze uitvoering van het Otago-oefenprogramma organiseren, met in achtneming van relevante veiligheidsaspecten

Doelgroep

Otago-instructeurs zijn fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck en beweegagoog onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut.

Programma

Het programma bestaat uit een deel zelfstudie (16 tot 20 uur) en een deel praktijkleren en toetsing (2,5 dag). Binnen de zelfstudie bestudeert de cursist middels e-learning de onderbouwing en achtergronden van het programma en de manier waarop ouderen gemotiveerd kunnen worden. Tijdens het praktijkonderwijs leert de cursist de testen af te nemen, de kracht- en balansoefeningen en het wandelprogramma te instrueren, opbouwen, begeleiden, organiseren en evalueren. De cursist kent de onderliggende fysiologische principes en weet hoe hij de oefentrouw kan optimaliseren.

De cursist leert geschiktheid voor deelname, aanvangsintensiteit en opbouw te baseren op metingen op functie- en activiteitenniveau en rekening te houden met persoonlijke en externe factoren. 

Certificering vindt plaats op basis van het met een voldoende afleggen van het assessment

Scholingsdag 1

De deelnemers leren hoe de testen, de warming-up, de kracht- en balansoefeningen en het wandelprogramma geïnstrueerd, opgebouwd, begeleid, georganiseerd en geëvalueerd worden. Dit leren zij voor zowel het trainen van één individu als een groep. De deelnemers kennen de onderliggende fysiologische principes en weten hoe de oefentrouw geoptimaliseerd kan worden.

Scholingsdag 2

De tweede dag staat vooral in het teken van het in de praktijk brengen van Otago middels een proefassessment waarbij zelfevaluatie, feedback door deelnemers en docent leerzaam zijn. Daarnaast komt de implementatie van Otago aan de orde. De deelnemers leren hoe een cliënt en eventuele samenwerkingspartners overtuigd kunnen worden van het nut van Otago. Daarnaast is er ruimte voor een onderwerp dat naar behoefte ingevuld kan worden, bijvoorbeeld over het motiveren van de cliënten en het doen van testen bij cliënten.

Scholingsdag 3

De laatste dag (halve dag) bestaat uit het assessment.

Aantal deelnemers

Minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten

De training kost in totaal € 680,- exclusief BTW. Dit is inclusief toegang tot een portal met achtergrond informatie en materiaal voor de zelfstudie, inclusief 3 keer lunch, koffie en thee. Leden van het NVFG krijgen 50 euro korting.

Bestand 
5. Programma Otago.pdf94 KB
Hoofdniveau
Geriatriefysiotherapie
Overig
Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving Otago 15/11, 29/11 en 13/12

Tijd9:00 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving Otago 17/10, 31/10 en 14/11

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving Otago 13/9, 27/9 en 11/10

VeiligheidNL richt zich al 35 jaar op het veiliger maken van de woon-, werk- en leefomgeving van miljoenen mensen. Wij  gaan voor maximale impact. We richten ons daarom op de meest voorkomende en meest ernstige letsels, waar preventie belangrijk én mogelijk is. Dat  doen we vanuit zes thema’s; Kinderveiligheid, Valpreventie, Gezond gehoor, Sportblessurepreventie, Verkeersveiligheid en Veilig werken.

Overschiestraat 65
1062 XD
Amsterdam
Postbus 75169
1070 AD
Amsterdam
020 -511 45 11
Selecteer een bestand aub.