Opleidingen details Gerrie Reijersen van Buuren

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" (ID nummer: 361958)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners3917-4-2019 t/m 16-4-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen3917-4-2019 t/m 16-4-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen3917-4-2019 t/m 16-4-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO3917-4-2019 t/m 16-4-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk3917-4-2019 t/m 16-4-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen3917-4-2019 t/m 16-4-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker3917-4-2019 t/m 16-4-2022

‘Therapie in Beeld’ 3daagse training

Contextueel leren werken met duplo/playmobil “de poppetjestaal” met trainingsacteur voor therapeuten en hulpverleners

Doel: leren werken met de poppetjestaal in je eigen vakgebied
Kenmerken: ervaringsgericht, praktisch leren, directe reflexie en integratie van de theorie. Deze driedaagse training is dusdanig opgezet dat je aan het einde ervan deze ‘poppetjestaal’ kan beheersen.

Dag 1: “Wat je allemaal met de poppetjes kunt doen” de theorie in casusvorm uitgespeeld door semicliënt en trainer
Dag 2: “De theorie in praktijk ervaren” zelf oefenen op semicliënt gecoached en onderbouwd met theorie door trainer
Dag 3: “De praktijk getest” Terugkomdag met praktijkervaringen en leervragen, eigen thema’s etc.

www.gerriereijersenvanbuuren.nl

 

Gerrie Reijersen van Buuren over het typerend karakter van de training ‘Therapie in Beeld’

“Therapie in Beeld” is een beeldtaal die ik in de afgelopen 8 jaar heb ontwikkeld, voortbordurend op het principe van “Een taal erbij” (De Kontekst te Amsterdam).

Een belangrijke inspiratiebron is voor mij het contextuele gedachtegoed van I.B. Nagy waarin de innerlijke en externe dialoog en de diverse parentificatie- vormen worden uitgewerkt. Theorie en praktijk zijn in mijn werk samengekomen en uitgegroeid tot een geheel eigen gedachtegoed.

De honderden cliënten waarmee ik de afgelopen jaren heb samengewerkt bevestigden enerzijds het existentiële karakter van mijn poppetjestaal. Anderzijds leverden zij mij nieuwe ideeën om deze beeldtaal door te ontwikkelen.

Het unieke van ieder mens (en kind) is het mechanisme dat hij een kwaliteit (meegekregen als genetisch materiaal) groter maakt dan passend is. Hij doet dit door te geven aan of te zorgen voor ouders of om zijn eigen kwetsbaarheid te beschermen. De wijze waarop een ieder dit doet verschilt per mens. Het is namelijk afhankelijk van welke kwaliteiten,talenten en genetisch doorgegeven eigenschappen die in zijn schatkist zitten. Deze zijn in de loop van het leven vervormd. Met een scala van karakterpoppetjes wordt dit door mij en de cliënten zelf uitgebeeld.

Deze beeldtaal geeft direct zicht op de feiten (D1) in een ieders context, veel inzicht in onze psyche (D2) en de interactie met de ander (D3). De relationele ethiek (D4) wordt daarbij niet alleen zichtbaar maar spreekt zijn eigen taal. “Therapie in Beeld” onderscheidt zich van andere werkwijzen met poppetjes. Het bestaat uit een door mij intrinsiek ontwikkeld gedachtegoed en laat zien wat het leven behelst. De herkenbaarheid geeft cliënten erkenning voor hun identiteit en eigenheid en handvatten om hun eigen proces te beheren.

Cursisten leren deze beeldtaal aan en maken zich die eigen omdat deze weerklank vindt in hun eigen persoonlijkheid en context. De vertaling naar hun professie volgt dan vanzelf.

Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenArbo
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendinsdag 1 december, vrijdag 4 december en dinsdag 15 december

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen donderdag 5 november, vrijdag 6 november en donderdag 26 november

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendonderdag 1 oktober, vrijdag 2 oktober en vrijdag 30 oktober 2020

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenmaandag 11 mei, dinsdag 12 mei en donderdag 4 juni

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendonderdag 2 april, vrijdag 3 april en maandag 20 april

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendonderdag 5 maart, vrijdag 6 maart en maandag 30 maart

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenmaandag 27 januari, dinsdag 28 januari en vrijdag 28 februari

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenmaandag 2 december, dinsdag 3 december en dinsdag 17 december

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendonderdag 7 november, vrijdag 8 november en dinsdag 26 november

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenmaandag 7 oktober, dinsdag 8 oktober en dinsdag 29 oktober

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendinsdag 17 september, woensdag 18 september en maandag 30 september

Praktijk voor contextuele therapie en trainingen poppetjes methodiek "Therapie in Beeld".
Houtcamp 6
3992 SE
Houten
06 41 11 24 29
Selecteer een bestand aub.