Opleidingen details UMCG, afdeling Radiologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Thema avond MIC - Cardio “Kwantitatieve evaluatie van significant coronairlijden” (ID nummer: 361947)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2228-5-2019 t/m 27-5-2020

MRI perfusie en kwantificatie – ischemie detectie

Doel publiek:

Radiologen(-in-opleiding), nucleair geneeskundigen (-in-opleiding), cardiologen (-in-opleiding), en medisch laboranten.

Presentatie Prakken:

Herkennen van ischemie van de hartspier (patiënt heeft klachten en loopt risico op een hartinfarct) heeft, onafhankelijk van de gekozen modaliteit, als doel het tekortschieten van de doorbloeding van het myocard in beeld te brengen. Door de perfusieverdeling tijdens farmacologische MRI inspanning te vergelijken met de rustsituatie worden perfusieverschillen in beeld gebracht.

Bij een chemische cardiale stress MRI wordt meestal Adenosine gebruikt, met een korte half-waarde tijd, welke werkt als een sterke vaatverwijder, met als effect maximale vaatverwijding in gezonde vaten (x4-5 normale diameter), met weinig effect op de al gedilateerde zieke coronairen (coronary steal fenomeen). Als alternatief wordt ook Regadenoson gebruikt met minder bijwerkingen en een makkelijkere toediening met hogere kosten per onderzoek.

In deze lezing wordt het volgende besproken

De belangrijkste voor- en nadelen van verschillende modaliteiten voor ischemie detectie

MRI techniek ischemie detectie

Diagnostiek ischemie van het hart met MRI

De belangrijkste valkuilen in deze diagnostiek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doel publiek:

Radiologen(-in-opleiding), nucleair geneeskundigen (-in-opleiding), cardiologen (-in-opleiding), en medisch laboranten.

Presentatie Vliegenthart:

CTA is een zeer betrouwbare anatomische beeldvormende techniek om coronaire hartziekte uit te sluiten. De positief voorspellende waarde van CTA voor functioneel relevant coronairlijden is echter niet optimaal. Veel coronaire stenosen verminderen de doorbloeding niet significant. Beoordeling en kwantificering van de "stroomafwaartse" bloedtoevoer of bloedstroom is essentieel. Voor dit doel wordt vaak een tweede beeldvormende techniek toegepast, ofwel invasieve angiografie met fractionele flow reserve (FFR)-analyse ofwel ischemie-beeldvorming. Geen gevestigde niet-invasieve modaliteit kan CAD-morfologie en functionele significantie in één enkele test in beeld brengen. CT heeft grote potentie om dit in de nabije toekomst te veranderen vanwege de mogelijkheid om myocardiale perfusiedefecten te evalueren. Er zijn twee CT-technieken voor beeldvorming van perfusiedefecten, nl statische en dynamische beeldvorming. Hiervoor is meestal een extra scanacquisitie nodig, tijdens injectie van een stressagent zoals adenosine. Een aantal artikelen heeft in recente jaren de diagnostische accuratesse van perfusie CT gerapporteerd. Door toevoeging van perfusie CT kan beter bepaald worden welke coronaire stenose wel of niet functioneel relevant is. Dit brengt het doel van één niet-invasieve beeldvormingstest voor complete evaluatie van functioneel relevant coronairlijden dichterbij. Tijdens deze lezing zal de huidige status van CT-myocardperfusie worden besproken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doel publiek:

Radiologen(-in-opleiding), nucleair geneeskundigen (-in-opleiding), cardiologen (-in-opleiding), en medisch laboranten.

Presentatie Van der Harst:

Invasieve metingen; Coronary Flow Reserve (CFR) vs. Fractional Flow Reserve (FFR)

Ik zal spreken over functionele invasieve metingen om het type en de ernst van coronairlijden vast te stellen. Ik zal beginnen de achtergronden van coronaire fysiologie en pathofysiologie (ischemie) te bespreken, met name de balans tussen vraag en aanbod van zuurstof, het toepassen van de Wet van Ohm in coronaire bloedflow en coronaire autoregulatie.

Daarna zal ik me richten op de functionele invasieve metingen. Coronary Flow Reserve (CFR) zal besproken worden en benadrukt zal worden het verschil tussen absolute flow reserve en relatieve flow reserve. De Doppler en thermo dilutie methode om CFR te bepalen zal geïllustreerd worden. Daarna zullen de Fractional Flow Reserve (FFR) en instantaneous wave-free ratio (iFR) metingen besproken worden. Hierbij zal met name ingegaan worden op de klinische toepasbaarheid, beschikbare bewijsvoering voor behandelingen (revascularisatie) en huidig onderzoek waarbij metingen (FFR+iFR of CFR+FFR) gecombineerd worden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panel discussie:

Tijdens de panel discussie worden de verschillende modaliteiten voor evaluatie van myocard perfusie en ischemie tegen elkaar afgezet, in het bijzonder de invasieve methoden, en daarnaast MRI en CT. Aandacht wordt besteed aan de waarde van kwantificatie t.o.v. (semi-)kwalitatieve beoordeling voor het bepalen van functioneel relevant coronairlijden. Zaken zoals klinische implementatie, logistiek, kosten, accuratesse, wetenschappelijk bewijs, contra-indicaties, kunnen hierbij aan de orde komen.

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
MBB’ers (NVMBR)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
geen inschrijfgelden
Tijd19:00 - 22:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Universitair Medisch ziekenhuis
Hanzeplein 1
9713GZ
Groningen
Postbus 30.001
9700RB
Groningen
0503614263
Selecteer een bestand aub.