Opleidingen details Pluryn

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leerbaarheidsonderzoek (ID nummer: 361903)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1311-9-2019 t/m 10-9-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 6,511-9-2019 t/m 10-9-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek6,511-9-2019 t/m 10-9-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie211-9-2019 t/m 10-9-2022

In Nederland zien wij een toename van kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan. Het betreft jongeren die wel leerplichtig zijn, maar waarbij het aanbod aan deze kinderen er niet op toegerust is om een omgeving te creëren waarbinnen ook deze jongeren kunnen lerenHet leerbaarheidsonderzoek richt zich op de leerbaarheid van kinderen en jeugdigen met multidimensionale problematiek. Het gaat om een interactief en creatief proces waarin integratie ontstaat tussen alle betrokkenen bij het leerproces (leerling, ouder(s)/verzorger(s), leerkracht, orthopedagoog, behandelaars en andere relevante betrokkenen).Het denkmodel is aanvullend op alle bestaande onderzoeken en derhalve niet vervangend voor andere onderzoeksmethodieken.

doelen:

Cursist heeft kennis over achtergrond leerbaarheidsonderzoek.

Cursist kan leerbaarheidsonderzoek uitvoeren en kan hierover systematisch en kritisch met collega’s uitwisselen en zijn keuzes verantwoorden.

Cursist kan de principes van het leerbaarheidsonderzoek doorgronden

Cursist leert interview uit te voeren bij kind, ouders, leerkracht en andere betrokkenen en hanteert hierbij een passende gespreksvoering

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
14
18
ja
nvt
13
toetsing en evaluatie
bij voorkeur werkzaam in onderwijs of jeugdhulp
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 16:30
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenindien corona VIA zoom

Tijd9:00 - 16:30
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek in gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we via onze landelijk werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg,  en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! Powered by Pluryn. Want de kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Pluryn is zowel regionaal als landelijk actief en werkt vanuit 17 terreinlocaties en meer dan 250 woonlocaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Wij beschikken over meerdere gespecialiseerde behandel- en dienstencentra. Bij Pluryn werken meer dan 6.000 medewerkers en vele vrijwilligers. Cliënten uit heel Nederland weten Pluryn te vinden.

Industrieweg 50
6541 TW
Nijmegen
Postbus 53
6500 AB
Nijmegen
088-7792000
Selecteer een bestand aub.