Opleidingen details Opleiding Psychosomatische Oefentherapie (OPST)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

SOLK Module (ID nummer: 361844)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie2410-5-2019 t/m 9-5-2021

SOLK  module

De SOLK module is een deskundigheidsbevorderende nascholingsactiviteit voor psychosomatisch fysio- oefen- en ergotherapeuten, die opleidt tot SOLK specialist: Specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling van cliënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Diagnostiek, behandeling en psycho-educatie worden gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over SOLK & BREIN in relatie tot de biopsychosociale dimensies van SCEGS en CEG. Dit betreft de dimensies soma, cognitie, emotie, gedrag en sociaal. Ten aanzien van de psychologische dimensies cognitie, emotie en gedrag (CEG) wordt een gelaagdheid onderscheiden. CEG factoren kunnen gaan over de klachten zelf of over achterliggende psychosociale problemen/ stressoren. De cursist leert de gelaagdheid in disfunctionele CEG patronen op te sporen en een gepersonaliseerde SOLK werkdiagnose te stellen. De cursist leert vervolgens via maatwerk de behandelinterventies te richten op de CEG patronen die de klachten veroorzaken en/of onderhouden. De SOLK module is een wetenschappelijke upgrade van de eerdere CEG cursus voor psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten (PST).

Doelstelling

Na de SOLK module beschikt de cursist over specialistische kennis en vaardigheden in gerichte biopsychosociale diagnostiek en behandeling van cliënten met SOLK en het gericht denken en werken vanuit de psychologie van cognities, emoties en gedrag (CEG psychologie). De cursist leert onderscheiden welke psychosociale factoren SOLK uitlokken en onderhouden of iemand kwetsbaar maken voor SOLK. De cursist leert een gelaagdheid in CEG factoren onderscheiden, in respectievelijk klacht CEG, probleem CEG en kern CEG. Aan de hand hiervan leert de cursist een gepersonaliseerde SCEGS werkdiagnose op te stellen en daar gericht de behandelinterventies op toe te passen.

Tevens leert de cursist de meest actuele wetenschappelijke neurobiologische breinkennis over het  stressresponssysteem en pijnsysteem vertalen in een heldere psycho-educatie over SOLK. Psycho-educatie over BREIN, SOLK en CEG factoren staat centraal in de cursus. Een duidelijke psycho-educatie geeft inzicht en heldere aanknopingspunten voor de behandeling.

Toonaangevende gastdocenten, met specifieke expertise op het gebied van SOLK, geven helderheid in het maken van de juiste aansluiting met de huisarts en POH GGZ en het spreken van dezelfde taal. Leidraad hierin zijn de NHG SOLK standaard uit 2013 en de GGZ Zorgstandaard SOLK uit 2018. Ook de samenwerking met het online hulpmiddel ‘Grip op klachten’ komt aan bod.

Op alle onderdelen geeft de module een wetenschappelijke onderbouwing en verdieping. Zo leert de cursist de wetenschappelijke state of the art rondom SOLK integreren in de dagelijkse praktijk. Hierdoor ontstaat (a) meer zelfvertrouwen in uniforme werkwijze bij SOLK, (b) meer uniforme kracht naar cliënten en verwijzers, (c) betere behandelresultaten, (d) kortere behandelduur, en (e) duurzame kosteneffectiviteit voor de zorgverzekeraar.

Samengevat is de doelstelling van de SOLK module het vergroten van de kwaliteit van de psychosomatisch therapeut door:

 • Vergroten van kennis m.b.t. SOLK
 • Verbreden en verdiepen van competenties
 • Lezen van wetenschappelijke artikelen over SOLK en integreren van deze kennis in het eigen handelen
 • Uitbreiden van neurobiologische kennis over BREIN, stressresponssysteem en pijnsysteem
 • Gericht leren denken en werken vanuit de SCEGS, de gelaagdheid in de CEG en de CEG psychologie
 • Werken met de 3P’s: predisponerende, precipiterende en perpetuerende factoren (predisponerende, oorzakelijke en onderhoudende factoren)
 • Werken met emotie binnen cognitief gedragsmatige interventies
 • Werken met stressordetectie en stressortherapie
 • Opstellen van een gepersonaliseerde SCEGS werkdiagnose
 • Behandelinterventies richten op de SCEGS diagnose en gelaagdheid van de CEG
 • Werken met protocollen
 • Rapporteren via uniforme rapportage
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Ergotherapeuten (EN)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Hoofdniveau
Psychosomatisch
LocatieBaarn (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 (Na)scholing FysiotherapieAantal urenDatumTijd
Eerste contactdag8625-09-20209:30 - 16:45
Tweede contactdag8626-09-20209:30 - 16:45
Derde contactdag8631-10-20209:30 - 16:45

LocatieBaarn (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 (Na)scholing FysiotherapieAantal urenDatumTijd
Eerste contactdag8615-11-20199:30 - 16:45
Tweede contactdag8606-12-20199:30 - 16:45
Derde contactdag8607-12-20199:30 - 16:45

LocatieBaarn (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 (Na)scholing FysiotherapieAantal urenDatumTijd
Eerste contactdag8610-05-20199:30 - 16:45
Tweede contactdag8611-05-20199:30 - 16:45
Derde contactdag8625-05-20199:30 - 16:45

OPST is een Opleidingsinstituut die de beroepsgerichte Post-hbo-opleiding tot Psychosomatisch Oefentherapeut (PSOT) verzorgt voor Oefentherapeuten Mensendieck en Cesar.

Bolognalaan 101
3584 CJ
Utrecht
088-4815199
Selecteer een bestand aub.