Opleidingen details Lemion bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek (ID nummer: 361787)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie4529-9-2019 t/m 28-3-2021

Steeds meer wordt de noodzaak benadrukt van een dimensionele benadering in de diagnostiek van persoonlijkheidspathologie. Mensen kunnen een combinatie van een groot aantal meer of minder sterke persoonlijkheidskenmerken vertonen, waarbij sprake is van een vloeiende grens tussen normaliteit en pathologie. Essentieel aan dimensionele modellen is dat ze verschillende kenmerken van de persoonlijkheid combineren tot een profiel. De betekenis van dit profiel wordt met behulp van een theoretisch kader van betekenis voorzien. Hierdoor gaat geen relevante informatie verloren en is een op het individu toegesneden persoonlijkheidsdiagnostiek mogelijk.
Binnen deze ontwikkeling heeft de theoriegestuurde dynamische profielinterpretatie van de NVM de afgelopen jaren een zeer stevig klinisch draagvlak gekregen.
Liesbeth Eurelings-Bontekoe en Wim Snellen hebben dit model voor structurele diagnostiek ontwikkeld en steeds verder verfijnd (2017), waarbij gegevens van persoonlijkheidsvragenlijsten in combinatie met elkaar, met behulp van psychodynamische theorieën, worden geïnterpreteerd. De beschikbare onderzoeksresultaten laten zien dat met deze methode zeer adequaat de mate van structurele kwetsbaarheid kan worden bepaald.

In deze 6-daagse cursus worden de deelnemers – mede door één van de ontwikkelaars zelf! – getraind in de toepassing van deze methode aan de hand van de bespreking van een scala aan theoretische modellen, onderzoeksresultaten en casuïstiek. Zij leren daarnaast de toepassing van vragenlijsten als de NPV, UCL, SCL-90, NEO en TCI en –  uiteraard – hoe gegevens te gebruiken bij de uiteindelijke indicatiestelling. Tevens wordt aandacht gegeven aan de formele analyse van Thematische Apperceptie Test narratieven. Dit laatste met het oog op het herkennen van Autisme Spectrum Stoornis (ASS), trauma en formele denkstoornissen. Tenslotte komt ook de DSM-5 aan de orde.

Na afloop is men in staat diagnostiekgegevens uit verschillende bronnen op een multidimensionele wijze te interpreteren en te integreren, de complexe interactie tussen manifeste symptomatologie en persoonlijkheidsstructuur te beschrijven en te gebruiken voor indicatiestelling in de dagelijkse praktijk.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
25
ja
2900
27
7
609
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd18:30 - 12:00
LocatieHoog Soeren (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 13:30
LocatieMontaione (IT) (Toon kaart)

Lemion® is als zelfstandige congresorganisatie voortgekomen uit Benecke, medische educatie en communicatie te Amsterdam.
Onder de Lemion® vlag presenteren Ludwig Benecke en Marije Wiegerinck een steeds weer nieuw en veelkleurig palet van postacademische bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg. Samen met een toegewijd team van medewerkers staan zij garant voor het brede educatieportfolio waarop ‘de beste inhoud uit het vak’, ‘altijd geaccrediteerd’ en ‘perfect georganiseerd’ van toepassing zijn.
Lemion® staat voor kennis van de zorg, ervaring, vernieuwing en slagkracht.
En voor een hoge mate van betrokkenheid!

MediArena 13
1114 BC
AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
0622655941
Selecteer een bestand aub.