Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Observeren als diagnostisch middel (ID nummer: 361561)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1421-11-2019 t/m 20-11-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek1421-11-2019 t/m 20-11-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1421-11-2019 t/m 20-11-2022

In de diagnostiek rondom leerproblemen en sociaal-emotionele problematiek wordt frequent gewerkt met gestandaardiseerde vragenlijsten, tests en toetsen. Echter, een observatie in de klas of op de speelplaats kan vaak een ander perspectief geven op de gesignaleerde problemen, waardoor het gedrag en de gesignaleerde problemen in verband worden gebracht met de context waarin deze problemen voorkomen.
Een voorbeeld: bij een leerling met achterblijvende rekenprestaties kan een observatie aantonen dat diens werkhouding (afgeleid tijdens instructie en zelfstandig werken) een belangrijke factor is bij de gesignaleerde problemen. Het is behoorlijk rumoerig in de klas tijdens instructie en werkmomenten, waardoor deze en ook andere leerlingen instructie en effectieve werktijd tekort komen.
Observaties zijn bij allerlei hulpvragen en soorten problematiek in te zetten. Observatie kan inzicht geven in storend gedrag, bijvoorbeeld met een vrije observatie of een ABC-schema, maar ook in interacties tussen leerlingen of leerkracht en leerling en in vragen rondom werkhouding en motivatie. De observatietechnieken die je inzet hangen sterk af van de hulpvraag en problematiek. Zo kun je gebruik maken van vrije observaties of observatieschema’s maar ook van observatieprogramma’s of kijkwijzers.
Een lastig onderdeel is het rapporteren van observaties en de rol van subjectiviteit. Hoe kun je zo concreet mogelijk rapporteren en interpretaties beperken? Hoe zorg je voor transparantie in je diagnostiek? Het kader van deze cursus is de handelingsgerichte diagnostiek. Observaties zijn van grote waarde om na te gaan hoe het kind in de klas of thuis functioneert, zodat je goed kunt adviseren en gericht bent op de context, de situaties waarin het kind dagelijks verkeert.

In deze korte cursus krijg je theorie en praktische handvatten voor het uitvoeren van vrije observaties en vormen van gestructureerde observaties en maak je kennis met enkele kijkwijzers die ook in het onderwijs worden gebruikt. Daarnaast gaan we in op het verwerken en gebruiken van de observaties in je diagnostische besluitvorming en de rapportage.

Doel
Na afloop van deze cursus:
> heb je kennisgemaakt met verschillende observatietechnieken
> heb je meer inzicht in het gebruik van observaties in de diagnostiek van onderwijsleer- en sociaal-emotionele problemen
> heb je enkele praktische observatievaardigheden ontwikkeld
> ben je beter in staat inzichten verkregen uit observaties te gebruiken in de diagnostische besluitvorming en handelingsgerichte advisering
 

Voor uitgebreide info: https://pao.nl/cursus-observeren-als-diagnostisch-middel/

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register Psychodiagnostisch WerkendenRegisterplein
1 2
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
15
ja
597
14
toetsing en evaluatie
Psychologen en pedagogen (universitair opgeleid) die werken met kinderen met leerproblematiek of sociaal-emotionele problematiek en die diagnostiek in het takenpakket hebben.
Bestand 
ODM publieksinfo.docx53 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.