Opleidingen details Stichting Happy Motion

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Miracles of Music 2e editie (ID nummer: 361546)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners6,512-11-2019 t/m 11-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen6,512-11-2019 t/m 11-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk6,512-11-2019 t/m 11-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars6,512-11-2019 t/m 11-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden6,512-11-2019 t/m 11-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen6,512-11-2019 t/m 11-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker6,512-11-2019 t/m 11-11-2020

Miracles of Music maakt zich sterk voor meer muziek in zorg en welzijn. Via professionele interventies of door vrijwilligers en mantelzorgers die geleerd hebben om muziek in te zetten voor mensen met een beperking of trauma.
De deelnemers doen nieuwe wetenschappelijke en praktijkkennis op met betrekking tot zowel professioneel als op eigen initiatief werken met muziek(therapie) in de thuissituatie of in de reguliere gezondheidszorg en hulpverlening. De deelnemers maken intensief kennis met nieuwe of reeds succesvolle methodieken en materialen.

Na het volgen van dit congres is kennis opgedaan over:

 • De aanleg voor muziek.
 • De invloed van muziek op het gezonde brein.
 • De effecten van muziek(therapie) op het kwetsbare brein.
 • De effecten van (live) muziek op het IQ.
 • Werken aan het versterken van veerkracht van kinderen door inzet van muziek.
 • De effecten van (live) muziek op kinderen met een oorlogstrauma.
 • Het ontstaan en kenmerken van neurologische en fysiologische reacties naar aanleiding van het luisteren naar muziek.
 • Wanneer en hoe muziek(therapie) bij diverse cliëntgroepen in relatie tot de fysieke werking van muziek.
 • De laatste wetenschappelijke inzichten en lopende studies naar de fysiologische en neurologische effecten op het lichaam en brein van het luisteren naar muziek.
 • Specifieke kenmerken van muziek die bijdragen aan het verminderen van stress.
 • Verschillende onderzoeksresultaten die betrekking hebben op het gebruik van muziek in bewegingsrevalidatie.
 • Praktijkvoorbeelden van het gebruik van muziek in bewegingsrevalidatie.
 • Methodieken en praktische oefeningen voor het beïnvloeden van emoties en lichamelijke processen met behulp van de stem voor cliënten en mantelzorgers.
 • Methodieken en praktische oefeningen over het beïnvloeden van emoties en lichamelijke processen met behulp van de stem voor professionals.
 • Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk over de werking en de effecten van muziektherapie bij diverse cliëntgroepen.
 • De invloed en het belang van muziek voor de hersenontwikkeling.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Complementaire ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Consultatieve PsychiatrieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
DementieverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6
Ja
 Cliëntondersteuners
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Mantelzorgmakelaars
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Tijd09:15 - 17:10
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Happy Motion brengt individuele uitdagingen en maatschappelijke thema’s onder de aandacht met documentaires, digitale media, evenementen en educatie. Uiteenlopende onderwerpen als dementie, chronische pijn en Lyme bijvoorbeeld, hebben we de afgelopen jaren met succes over het voetlicht gebracht. Uitdagend maar altijd positief.

De aanjager wint!
We maken iets los én we zorgen op voor verbinding. Juist deze combinatie is onze kracht. Met een zorgvuldige balans tussen creativiteit en structuur willen bovendien dat onze inzet beklijft. Als er erkenning is voor een onderwerp, partijen zich bewust zijn van de urgentie en er actief mee aan de slag gaan, zit onze taak erop. En storten we ons in een nieuw avontuur.

De mens centraal
Het gaat ons vooral om de verhalen van mensen die met vaak grote problemen te kampen hebben. Zij staan altijd centraal. Daarnaast willen we met de inzet van alle mogelijke middelen de betrokken partijen in beweging brengen en verbinden. Om zo bij te dragen aan een betere leefsituatie, onder eigen regie.

Teamwork
De drijvende kracht achter Happy Motion is Pim Giel, die zijn jarenlange ervaring in de zorg heeft weten te combineren met zijn passie voor film. Zijn team van professionals is een bonte verzameling van karakters, achtergronden en specialisaties. Maar wat we allemaal met elkaar delen is betrokkenheid en bevlogenheid. En dat is voelbaar bij alles wat we doen.
Catharina van Clevepark 10
1181 AT
Amstelveen
Coen van Boshuizenlaan 65
1191 TC
Ouderkerk aan de Amstel
06-11621411
Selecteer een bestand aub.