Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Systeemtherapie Wetenschappelijk onderzoek (ID nummer: 361422)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1216-4-2020 t/m 15-4-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 416-4-2020 t/m 15-4-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie316-4-2020 t/m 15-4-2023
K&J/OG opleiding - overige taken816-4-2020 t/m 15-4-2023

Inhoud cursus

Wetenschappelijk onderzoek legitimeert het voortbestaan en het ontwikkelen van systeemtherapie in de beroepspraktijk. Onderzoek is nodig om de premisse te onderbouwen dat het betrekken van het systeem de effectiviteit van therapie en groeimogelijkheden voor de cliënt vergroot. Systeemtherapie is de afgelopen decennia onderzocht en evident gebleken in de behandeling van diverse problematiek.

Omdat de systeemtherapie niet samen te vatten is in een nauw omschreven stappenplan en er in complexe systemen velerlei variabelen tegelijkertijd en onvoorspelbaar aanwezig zijn, is onderzoek naar de systeembenadering moeilijk, omstreden en onderwerp van discussie. Er zijn uiteenlopende gedachten en praktijken omtrent onderzoek naar systeemtherapie. Er is een traditionele benadering van kwantitatief, gerandomiseerd vergelijkend onderzoek. Uitkomsten hebben geleid tot het aanwijzen/ ontwikkelen van  ‘evidence based practices’  therapiemodellen of programma’s. Naast onderzoekers die evidence based practice nastreven zijn er ‘practicitoners’ die onderzoek doen naar de eigen praktijk en spreken van ‘practice based evidence’.  Naast kwantitatief onderzoek waarin effecten cijfermatig weegegeven worden is er kwalitatief onderzoek waarin er a.d.h.v. o.a. tekst analyse een valide theorie of verhaal gemaakt kan orden. Tenslotte is er systemisch onderzoek naar systeemtherapie waarin wetenschappelijk onderzoek vanuit systeemtheoretische concepten opnieuw vorm krijgt.

Doelstelling cursus

De cursist die de tweedaagse volgt zal inzicht krijgen over de stand van zaken m.b.t, wetenschappelijk onderzoek naar  systeemtherapie. De cursist zal  kennis hebben van verschillende vormen van onderzoek, in staat zijn een onderzoeksartikel te lezen en begrijpen en zelf nadenken over wetenschappelijk onderzoek naar de eigen beroepspraktijk.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
350
12
toetsing en evaluatie
Verdieping Systeemtherapie afgerond
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.