Opleidingen details Psytrec - Forta Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) (ID nummer: 361390)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen2628-5-2019 t/m 27-5-2022

In deze 4-daagse opleiding leer je alles over het toepassen van exposure en EMDR therapie bij posttraumatische stressstoornis (PTSS). Op dag 1 komen imaginaire exposure, exposure in vivo, EMDR en combinaties daarvan aan bod. Je leert de nieuwste inzichten in het toepassen van deze therapievormen, de theoretische achtergronden, de rationale achter de behandeling, het opstellen van een therapieplan en het opstellen van casusconceptualisaties (welk typen trauma’s eerst?). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de therapeutische houding, een belangrijk aspect binnen de behandeling.

Op dag 4 gaan we verder in het omgaan met patiënten met op ernstige (‘complexe’) PTSS, co-morbiditeit (o,a. psychose, conversiestoornis), dissociatie en angstregulatie. Tijdens de stagedagen bij PSYTREC –tussen dag 1 en 4 -, loop je mee met behandelaren en ben je observant bij hun behandelsessies en het multidisciplinair overleg.

Op deze manier krijg je veel voorbeelden hoe te handelen bij PTSS. Op het einde van de opleiding weet je hoe je de exposure in combinatie met EMDR bij volwassen PTSS-patiënten kunt uitvoeren.

Eindtermen

De deelnemers worden geacht aan het eind van de opleiding bekend te zijn met inmiddels effectief gebleken manier van intensief behandelen van PTSS. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten met betrekking tot de toepassing van imaginaire exposure, exposure in vivo en EMDR. Deelnemers kunnen na de opleiding een casusconceptualisatie en therapieplan maken en weten hoe zij de intensieve behandeling van PTSS  met  exposure en EMDR methoden en technieken vorm kunnen geven.   

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Workshop
 Verbredend
 Verdiepend
12
24
ja
1195
26
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
Deelnemers hebben minimaal de VEN erkende EMDR Basistraining gevolgd en hebben kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenPsytrec

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenPsytrec

Tijd9:30 - 17:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenExposure en EMDR bij PTSS

Tijd9:00 - 17:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)

PSYTREC is een gespecialiseerde GGZ instelling die zich exclusief richt op het behandelen van (complexe) PTSS. PSYTREC kiest ervoor patiënten meerdere dagen aaneensluitend te behandelen. De patiënten overnachten hiertoe op de locatie van PSYTREC.
De behandeling van PTSS bestaat uit een combinatie van wetenschappelijke gefundeerde therapieën voor traumaverwerking, die op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast is een intensief bewegings- en sportprogramma een onderdeel van het dagprogramma. Het derde deel van het behandelprogramma bestaat ui Psycho-educatie. Deze drie onderdelen samen vormen de intensive5 en intensive8 PTSS behandelprogramma's van PSYTREC

PSYTREC werkt samen met Forta Opleidingen. Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren. Forta Opleidingen is een CRKBO geregistreerde instelling. Ons kwaliteitssysteem is daarnaast ISO 9001 gecertificeerd.

Zwarteweg 30
3833 AL
Leusden
010 262 0736
Selecteer een bestand aub.