Opleidingen details Zielsbelang
Basisopleiding in de identiteitsgerichte psychotraumatherapie IOPT) en de traumaopstellingsmethode naar Franz Ruppert (ID nummer: 361214)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus3030-8-2019 t/m 29-8-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Verantwoording opzet 

Deze nascholingscursus vormt een basisopleiding in de identiteitsgerichte psychogtraumatherapie (ioPT) en de  systemische opstellingsmethode  zoals deze is ontwikkeld door Prof. Dr Franz Ruppert, grondlegger van de meergenerationele traumatologie en trauma-opstellingsmethode. Het is een verdieping van de eerder geaccrediteerde inleiding in traumaopstellingen naar Franz Ruppert (ID nummer: 270611).
De meergenerationele traumatologie van Franz Ruppert baseert zich op systeemtheorie, psychotraumatologie, de hechtingstheorie en heeft parallellen met de schematherapie. Centraal staat de opvatting dat intergenerationeel traumatische ervaringen kunnen worden doorgegeven die het leven van nakomelingen in de problemen die zij in hun leven ondervinden, kunnen beïnvloeden, een bij uitstek contextuele manier van kijken. Bovenal ligt de nadruk op het vormen van een stevige eigen identiteit, waarin er een gezonde “symbiose” vanuit een gezonde autonomie kan worden aangegaan in partnerrelaties en andere relaties.  Als zodanig is het een zeer cliëntgerichte en inzichtgevende vorm van psychotherapie maar in zijn vorm en benaderingswijze zeker ook (individuele) systeemtherapie. We vinden daarin elementen van het werk van Virginia Satir, de transactionele analyse, de systeembenadering van Gunthard Weber, van de systemische Würzburger school en deze benadering kan worden gezien als een systemische vorm van de experiëntiele technieken uit de schematherapie. 

Traumaopstellingen onderscheiden zich van familieopstellingen, in hun theoretische basis in gevestigde psychologische theorieën, in het feit dat er eveneens delen van een persoon worden opgesteld, dan enkel personen uit de familie. In deze opstellingen wordt zichtbaar hoe relationele trauma’s doorwerken in het leven van individuen over verschillende generaties heen. Door bewustwording van traumatische ervaringen, overlevingsstrategiëen kunnen negatieve patronen worden doorbroken en kunnen mensen gezonde relaties aangaan met een juiste balans van symbiose en autonomie. 

Er wordt gewerkt met demonstratie-opstellingen met zowel eigen materiaal als client-materiaal, om het opstellingenwerk te leren begrijpen, cognitief door instructie en demonstratie (instructie, theorie en methode-onderwijs) en te doorvoelen en in je therapeutische attitude vorm te geven (leertherapeutisch element), supervisie over eigen toepassing te krijgen (supervisie-element). Deze drie elementen zullen in aparte individuele en groeps-supervisie-  en leertherapie-trajecten de opleiding tot IoPT therapeut vervolmaken.

Onderwerpen 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

    -  Verdieping in de geschiedenis, basis- en ontwikkeling van het opstellingenwerk: de ontwikkeling van de opstellingen van het verlangen naar Franz Ruppert in zijn verschillende fasen.

    -  Verdieping in de meergenerationele psychotraumatologie van Franz Ruppert (obv o.m. hechtingstheorie): verdiepende aandacht voor hechtingssysteem-trauma, symbiosetrauma, existentie-trauma, seksueel trauma en verliestrauma en de manier waarop deze zich uitdrukken in trauma- overlevings- en gezonde delen

    -  Verdieping in de traumaopstellingsmethode: het werken met de zin van het verlangen als uitgangspunt, de procedure waarmee wordt opgesteld en de manier waarop een opstelling wordt geinterpreteerd volgens de theorie.

    -  Praktijk-ervaringsoefeningen met het toepassen van het opstellingenwerk in individueel en groepsverband, in intervisie en tijdens de cursus, met praktijkoefeningen voor eigen 

 

De cursus heeft een verdiepend karakter er kan een inleidende cursus van 3 dagen worden gevolgd, maar de cursus kan, bij proeve van ruime ervaring via een intakegesprek ook direct worden gevolgd.  Intervisie, supervisie en leertherapie zijn daarnaast een verplicht onderdeel om de cursus heen.

Algemene leerdoelen 

Na afloop van de cursus: 

Heeft de cursist kennis van verschillende vormen van opstellingen zoals die gebruikt kunnen worden in individuele therapie en relatietherapie (met behulp van bodemankers)

Heeft de cursist kennis opgedaan van de meergenerationele psychotraumatologie in verdieping, te weten: de traumabiografie

Heeft de cursist ervaring opgedaan met basale opstellingsfenomenen, zoals representerende waarnemen, basale opstellingsinterventies zoals het onderscheiden van wat verward is geraakt en het verbinden wat verloren is geraakt.

Kan de cursist leren werken met de opstellingsmethode d.m.v. een herformulering van de hulpvraag van een cliënt in termen van een “verlangen”

Kan de cursist de opstelling “lezen” in termen van de meergenerationele traumatologie, op basis van het onderscheiden van trauma- overlevingsdelen en gezonde delen en de verschillende vormen van trauma (bindingssysteemtrauma, symbiosetrauma, existentietrauma, hechtingstrauma, vroegtrauma)

Kan de cursist de opstellingsmethode toepassen in de eigen werksetting door middel van representatieve middelen als poppetjes, met behulp van representanten, en zichzelf als representant.

Kan de cursist de opstellingsmethode integreren in zijn eigen individuele therapieën en systeemtherapieën.  

Kan de cursist het trauma/overlevings/gezond deel-model als therapeutische attitude en werkwijze toe passen in zijn eigen individuele en systeemtherapieën

Algemene werkwijze 

De opstellingsmethode is een methode die alleen onder de knie kan worden gekregen door deze zelf te ervaren. Daarom wordt er gewerkt met eigen psychisch materiaal, danwel met eigen supervisie-casuistiek. Daarnaast zullen er intervisiegroepen worden gevormd, waarin er tussentijds wordt geoefend. Er zijn theoretische bloks, en wordt gereflecteerd op het opstellingenwerk, er wordt gekeken naar verbatim-beschrijvingen van opstellingen en video’s van Franz Ruppert, de grondlegger zelf.

 

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
12
ja
1850
48
toetsing en evaluatie
Deelnemers dienen de inleiding te hebben gevolgd, of kunnen bij proeve van bekwaamheid/bewijs andere inleidende opleiding, direct instromen.
Bestand  
Flyer verdieping IoPT.pdf13-4-2019 19:31118 KB
Flyer Basisopleiding IOPT 2021.pdf6-4-2021 10:10147 KB
Tijd9:00 - 17:00
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Instelling voor psychotherapie, coaching, supervisie en onderwijs

Nico Scheepmakerpad 12
4103 VG
Culemborg
0615891758