Opleidingen details Trimbos-instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

congres Rookvrije Start (ID nummer: 361050)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2526-6-2019 t/m 25-6-2020

Omschrijving en leerdoelen

In de Taskforce Rookvrije Start werken 10 beroepsverenigingen binnen de zorg samen aan het doel om meer (aanstaande) ouders te laten stoppen met roken en rookvrij te laten blijven. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek. Uit de Monitor Zwangerschap en Middelengebruik blijkt dat 9 procent van de moeders op enig moment tijdens de zwangerschap heeft gerookt. Na de zwangerschap stijgt de prevalentie van roken weer: 13 procent van de moeders heeft in de vier weken voor het onderzoek gerookt. Ruim een kwart van de partners rookt net voor, tijdens of na de zwangerschap[1].Deze Taskforce wil deze aantallen terugdringen, door in te zetten op agendering, training en samenwerking zodat (aanstaande) ouders meer gemotiveerd en begeleid worden om te stoppen met roken. De Taskforce werkt met lokale ambassadeurs om het bereik te begroten.

Doelstelling van de conferentie is om deze ambassadeurs (zorgprofessionals die zich binnen hun organisatie inzetten voor dit onderwerp) en andere geïnteresseerde zorgprofessionals praktische handvaten te bieden, kennis te laten opdoen en te inspireren om het onderwerp in hun organisatie verder te brengen. De conferentie bestaat voor een groot deel uit kleinschalige workshops waarin expertise wordt uitgewisseld en vaardigheden worden versterkt, is opgebouwd rond de volgende 3 thema's:

1. Stoppen-met-roken zorg en zwangerschap
Dit thema richt zich o.a. op motiverende gespreksvoering, samenwerken met verschillende ketenpartners en het opdoen van kennis over roken en zwangerschap. Zo kan men kennis opdoen van het Addendum Stoppen met roken en zwangerschap, informatie en tips vergaren over het opstellen van een zorgpad, leren van succesvolle voorbeelden uit de praktijk en ervaring opdoen met het voeren van een motiverend gesprek.

2. Agendasetting
In dit thema draait het om de vraag ‘hoe agendeer ik de Rookvrije Start binnen mijn organisatie/regio/achterban etc.?’ Hierbij kunnen de deelnemers leren van ambassadeurs die hen zijn voorgegaan en horen welke tips zij hebben, maar ook de hobbels zie zij ervaren.

3. Gemeenschappelijk Stoppen-met-roken beleid in de multidisciplinaire (geboorte)zorg
Dit thema gaat bijvoorbeeld in op de vraag hoe een zorgpad roken in de zwangerschap te ontwikkelen en te implementeren. Hoe organiseer je samenwerking en naar wie en wanneer verwijs je door?

Leerdoelen:

Het verbeteren van de gespreksvaardigheden met betrekking tot het motiveren van cliënten om te stoppen met roken;

Het bieden van handelingsperspectieven in de samenwerking met andere zorgprofessionals;

Het vergroten van de kennis met betrekking tot adequate doorverwijzing;

Het bieden van handelingsperspectieven om binnen en buiten de organisatie het onderwerp aan te kaarten.  

Het vergroten van de kennis over verschillende effectieve interventies, waaronder voor zwangere vrouwen in achterstandsituaties (PROMISE, Voorzorg en Kansrijke Start)

Kennis nemen van het addendum Gedragsmatige en farmacotherapeutische stoppen met roken ondersteuning  en behandeling tabaksverslaving bij zwangere vrouwen.

 

[1] https://assets.trimbos.nl/docs/3600fc07-b31b-4505-9664-6d48ec07eadc.pdf

(Meerdaags) Congres
0
gratis, subsidie VWS
Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet.

 

Da Costakade 45
3521 VS
Utrecht
Postbus 725
3500 AS
Utrecht
030 29 71 172
Selecteer een bestand aub.