Opleidingen details Dialexis Advies BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Follow Up DGT Training (ID nummer: 361039)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten148-10-2019 t/m 7-10-2020

In deze cursus wordt aan de hand van lezingen, videomateriaal en praktijkoefeningen inzicht gegeven in Dialectische Gedragstherapie (DGT) en haar toepassing in de praktijk voor professionals die minimaal een 3-daagse Basis DGT Training hebben gevolgd. Het doel is opgedane kennis te verstevigen, maar vooral deze kennis met de praktijk te integreren. Een belangrijk punt hierin is het leren consultatie te vragen. De cursus is nadrukkelijk gebaseerd op de boeken Borderlinepersoonlijkheidsstoornis: Handleiding voor training en therapie (1993) en De DGT-Vaardigheden (2016), door Linehan geschreven.

Na afloop van de cursus:

  1. kan de cursist het belang van het consultatieteam in DGT naar voren brengen.
  2. kan de cursist consultatievragen stellen
  3. is de cursist bereid de hulp van consultatie in te roepen en te accepteren indien noodzakelijk
  4. kan de cursist de consultatie die zij/hij verkrijgt toepassen
  5. kan de cursist op generalisatie gerichte strategieën in DGT uitleggen en toepassen
  6. begrijpt de cursist het concept dialectiek en de eruit voortvloeiende interventies
  7. kan de cursist de cliënt tot commitment aan de behandeling brengen, of tenminste een op informatie gebaseerde, en werkelijk ervaren keuze voor of tegen behandeling laten maken. Dit houdt in dat de cursist ten minste de hulpvraag kan verhelderen en het te bereiken doel kan vaststellen (in etappes over de duur van de behandeling heen), de etiologische basis van DGT (biosociale theorie), gedragsprincipes, validatie en de structuur en inhoud van het behandelprogramma uit kan leggen, andere evidence-based programma’s kan bespreken en samen met de cliënt kan bezien of DGT de juiste keuze is.
  8. kan de cursist observeren welke interventies werken en of vooruitgang plaatsvindt (meest aan de hand van monitoren van probleemgedrag)
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Justitiƫle VerpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
350 euro
Tijd9:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Dialectische gedragstherapie is het meest onderzochte behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. DGT is een kosteneffectieve behandelmethode, die voorkomt dat professionals burn-out raken. In Nederland bestaan meer dan 25 DGT teams, waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar bestaat.
DGT wordt sinds 1995 in Nederland toegepast. In de loop van de jaren heeft Dialexis, het opleidings- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland, in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut van Marscha Linehan in Seattle, haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is. Zo wordt in workshops en trainingen aandacht besteed aan de toepassing van DGT bij borderline patiënten met co morbide stoornissen (verslaving, eetstoornissen), in verschillende settings (forensische psychiatrie, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, binnen een intramurale setting), maar wordt ook aandacht besteed aan de implementatie en organisatie van DGT programma’s. Supervisie die leidt tot certificering van individuele therapeuten en trainers, maar ook tot accreditering van teams is sinds kort eveneens mogelijk.

Dialexis Advies is gelieerd aan Behavioral Tech, LLC, Seattle, USA.
Dialexis Advies is opgenomen in het CRKBO.

Biezendwarsstraat 7
6541 ZE
Nijmegen
06 51282074
Selecteer een bestand aub.