Opleidingen details Ikazia Ziekenhuis Rotterdam / Leerhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Advanced Life Support (ALS) (ID nummer: 361022)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2414-5-2019 t/m 13-5-2020

Hartelijk welkom bij het volgen van de cursus advanced life support (ALS) binnen het Ikazia Ziekenhuis. U volgt deze e-learning module ter voorbereiding op de praktische cursus ALS die u binnenkort gaat volgen.

Binnen het Ikazia ziekenhuis is een scholingsbeleidsplan geschreven met betrekking tot het volgen van reanimatie onderwijs. Het doel daarvan is om een universeel les programma aan te bieden zodat alle deelnemers op het gewenste niveau van functioneren komen van zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden.

In deze cursus komen alle aspecten van het reanimatie onderwijs aan de orde. Tegelijk wordt in het praktische deel van de cursus de voorbehouden handeling “veilig defibrillatie en cardioversie” afgetoetst.

Deze cursus is toegesneden op de situatie en geldende protocollen van het Ikazia ziekenhuis. De inhoud van het lesprogramma is gebaseerd op de “Standard and Guidlines 2016 van de ERC. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze richtlijnen geschreven zijn voor de gemiddelde reanimatie buiten het ziekenhuis. Er is een wezenlijk verschil tussen een reanimatie buiten het ziekenhuis en in het ziekenhuis. De zogenaamde OHCA betreft meestal een arrest o.b.v. een ritmestoornis, hierbij is vaak nog relatief veel zuurstof in de patiënt aanwezig voordat de resuscitatie start. Dit in tegenstelling tot de patiënt die in het ziekenhuis gereanimeerd wordt, deze groep patiënten is al ziek en start de resuscitatie in een veel minder goede uitgangspositie. Tijdens het praktisch deel van de cursus zal dat ook ons uitgangspunt zijn.

Tegelijk zal in de cursus aandacht geschonken worden in het voorkomen van een circulatie stilstand.

Deze training bestaat uit een voorbereiding via de leeromgeving (=theorie + eindtoets) en uit een praktisch gedeelte. De voorbereiding is bedoeld om je optimaal voor te bereiden op de praktische training. Je kunt je kennis toetsen middels de oefenvragen om vervolgens voor het deelnemen aan de praktijk de eindtoets te maken (de eindtoets kan je 1x herkansen na 24 uur en wordt daarna opgeslagen).

Tijdens de training zal onder andere aan de hand van transfer van theorie naar praktijk, praktische oefeningen en de inbreng binnen de scenariotrainingen ook een oordeel over de vereiste vaardigheden worden gevormd.

De training geschiedt onder toezicht en verantwoording van de reanimatiecommissie, ALS-trainers en het leerhuis.

---
De deelnemer dient van tevoren de theorie door te nemen. Hierna de deelnemer de theorietoets met minimaal een 8 te behalen. Dit bij elkaar neemt circa 45 minuten in beslag. Vervolgens dient de deelnemer deel te nemen aan de praktijk, dit duurt 3,5 uur waarbij de praktische reanimatievaardigheden worden getraind door een gecertificeerd ALS-instructeur. Dit gebeurt a.d.h.v. theorie in praktijk brengen, oefeningen en scenariotrainingen gericht op de reanimatie. Hierbij komen ook zaken als rol/taakverdelingen bij een reanimatie en communicatievaardigheden aan bod.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)NAPA / NVBMH
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd08:00 - 11:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 16:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 11:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 16:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 11:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 16:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 20:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 11:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 16:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 11:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 16:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 20:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Ikazia Ziekenhuis. Beter voor elkaar

In het Ikazia Ziekenhuis willen we met respect vóór elkaar het beste úit elkaar halen. Van arts tot patiënt, van verpleegkundige tot familielid; iedereen is er voor iedereen. Door de mix van oprechte interesse, onderlinge verbondenheid en betrouwbaarheid voelen mensen zich thuis bij Ikazia. Wat ons betreft een belangrijke factor bij het herstel van een patiënt.

Daarnaast is de medische kwaliteit in het Ikazia Ziekenhuis uitstekend op orde. Met elkaar werken we aan continue verbetering van de kwalitatief hoogwaardige zorg. We zijn een middelgroot ziekenhuis waarin u vrijwel alle specialismen vindt.

Ikazia leidt nieuwe artsen op

Ikazia is opleidingsziekenhuis voor de specialismen Anesthesiologie, Gynaecologie, Chirurgie (Heelkunde), Interne geneeskunde, Maag- Darm- en Leverziekten en Klinische psychologie. Binnen het ziekenhuis heerst een laagdrempelige, collegiale sfeer tussen de specialisten en onderlinge afdelingen.

Montessoriweg 1
3083 AN
Rotterdam
Montessoriweg 1
3083 AN
Rotterdam
010-2975000
Selecteer een bestand aub.