Opleidingen details Maasstad Ziekenhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kennissessie Huisartsenpost en Spoedeisende hulp Maasstad ziekenhuis (ID nummer: 360950)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2316-5-2019 t/m 15-5-2020

Kernboodschap/omschrijving:

Een ramp vraagt om specifieke samenwerking in de keten om slachtoffers tijdig en juist te kunnen behandelen. Vooraf gemaakte afspraken en taakverdeling helpt in het stroomlijnen van processen.

 

Algemene Leerdoelen competentieontwikkeling en huisarts geneeskundige relevantie:

 • Bewustwording van de effecten van interne en externe calamiteiten voor SEH (spoedeisende hulp) en HAP (huisartsenpost) door middel van Emergo Train System (ETS).
 • Professionele vaardigheden, onder rampomstandigheden, doelmatig en doeltreffend leren gebruiken.
 • Controle behouden in ziekenhuis en huisartsenpost ten tijde van grootschalige incidenten en rampen.
 • Kennismaking met Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP) en Huisartsenpost Rampenopvangplan (HaROP).

De volgende competenties worden hierbij ontwikkeld:

 • In staat zijn onder hiërarchische omstandigheden goed samen te werken.
 • In staat zijn om in stress situaties af te wijken van dagelijkse procedures, zodat HAP en SEH als één organisatie  adequaat reageren op de toestroom van slachtoffers.
 • In staat zijn gekregen informatie te verwerken en adequaat te vertalen in stress situaties.
 • In staat zijn tot het snel nemen van adequate besluiten en tot snel adequaat handelen gedurende langere tijd in stress situaties.
 • In staat zijn een juist beeld te vormen en een situatie te beoordelen onder stress situatie.

Leerdoelen game:

 • Deelnemers zijn in staat samen te werken in een crisisscenario met een groot aantal slachtoffers en daarbij verschillen tussen organisaties en functies te overbruggen.
 • Deelnemers brengen in kaart welke knelpunten er zijn en welke besluitvorming nodig is om deze knelpunten op te heffen. 
(Mini)symposium
Bestand 
Programma.docx887 KB
 
0
nvt
Tijd18:15 - 21:15
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Het Maasstad Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis is toegetreden tot de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Maasstadweg 21
3079 DZ
Rotterdam
Postbus 9100
3007 AC
Rotterdam
010-2911911
Selecteer een bestand aub.