Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen voor jongeren en gezin (ID nummer: 360847)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten281-9-2019 t/m 31-8-2020

Inleiding

De training is voor hulpverleners die werken met gezinnen met jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen Een groep jongeren die moeilijk aanhaken bij de reguliere hulp, niet gemotiveerd zijn dan wel de zorg mijden. Vaak is er ook sprake van systeemproblematiek. Problematiek van uiteenlopende aard, variërend van verstoorde draagkracht en -last van de gezinsleden, partnerrelatieproblemen, opvoedproblemen,  financiële problemen en eigen (psychiatrische) problematiek van ouders. Integrale jeugdhulp wat ingezet kan worden bij jongeren en gezinnen met complexe problemen met als doel om de zorg vaak geboden door diverse betrokken hulpverleners te optimaliseren én de jongere en het gezin zoveel mogelijk te betrekken in de zorg. Zowel de modelbeschrijving FACT jeugd als de integrale jeugdhulp adviseren om in de zorg zowel te kijken naar wat de jongere nodig heeft én te kijken wat het gezin nodig heeft om de kwaliteit van leven te verbeteren. Samenwerken met jongere en zijn gezin, regie bij de jongere en zijn gezin, hulp op meerdere leefgebieden en samenwerken met andere betrokken organisaties zijn hierin belangrijke werkzame ingrediënten.

 

Doel

Het eigen maken van verschillende vaardigheden om te komen tot: samenwerken met de jongere en zijn gezin, te werken aan persoonlijke groei, ontwikkeling en (her)opbouwen identiteit, regie bij de jongere en zijn gezin, ondersteunen op meerdere leefgebieden en samenwerken met andere betrokken organisaties. De basis hiervoor is het Steunend Relationeel Handelen gericht op persoonsgerichte en omgevingsgerichte zorg met als kern het krachtgericht en presentiegericht werken

Doelgroep: hulpverleners  (hbo) die werken met de jongeren of de jongeren en het gezin.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 3 trainingsdagen van 6 uur (maximaal 16 deelnemers), afgewisseld met 4 bijeenkomsten Methodische Werkbegeleiding (MWB) van 3 uur (maximaal 8 deelnemers).
We reiken bagage aan die helpt om in contact te treden met en om een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de jongere en zijn gezin: in het leven van de ander ‘present’ te zijn; de ander te helpen om de eigen mogelijkheden en die van de omgeving/het netwerk te versterken en de ander te begrijpen als mens, in de context van zijn levensgeschiedenis en in zijn proces naar persoonlijke groei, ontwikkeling en (her)opbouw van identiteit.

Ook reiken we de kennis en vaardigheden aan om de wensen en ondersteuningsbehoeften te identificeren en op basis daarvan passende steun te kunnen bieden. Deelnemers krijgen de tools voor het versterken van de samenwerking met andere organisaties die bij de jongere en het gezin betrokken zijn. Om het geleerde blijvend in de praktijk te gebruiken wordt de groepscoaching getraind. Dit is een stapsgewijze manier om casuïstiek te bespreken en de manier om als groep of team de principes van SRH te leren.
Op de trainingsdagen komt de inhoud aan bod en wordt geoefend, onder begeleiding van een docent/trainer SRH. Deze houdt korte inleidingen in de onderwerpen waarna er verschillende werkvormen worden gebruikt: groepsdiscussies, rollenspel in kleine groepen, oefenen met hulpmiddelen, videodemonstraties en vaardigheidstrainingen.
In de MWB (coaching) wordt theorie gekoppeld aan de eigen praktijk onder begeleiding van een docent/coach SRH. De deelnemers ondersteunen elkaar bij het werken aan de eindopdracht (5 praktijkopdrachten) en de groepscoaching wordt geoefend.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Justitiƫle VerpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
Bestand 
Template T1920.docx38 KB
nvt, incompany
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen3 dagen van 6 uur en 4 dagen van 3 uur

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen3 dagen van 6 uur en 4 dagen van 3 uur

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.