Opleidingen details DementieNet, afdeling Geriatrie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Casusbijeenkomst behandelwensen (ID nummer: 360774)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3214-5-2019 t/m 13-5-2020

Omschrijving: interactief gesprek met een palliatieve patiënt over behandelwensen.

Doelstelling: Palliatieve zorg wordt door veel mensen geassocieerd met de zorg rond de dood, maar het gaat in feite veel meer over het leven. Wat vindt de patiënt zelf belangrijk in een fase van zijn leven, waarin genezing van ziekte(n) niet meer mogelijk is? Wat is de kwaliteit van leven en hoe kan de kwaliteit van zorg daarop aansluiten? Welke afwegingen maak je eigenlijk als het gaat om tijd en/of de kwaliteit in de laatste fase van je leven? En wat betekent dat voor de mensen om je heen? Hoe en wanneer communiceren de patiënt en de zorgverleners over palliatieve zorg? Wat vraagt dit van professionals?
In aansluiting op de bijeenkomst van 23 november 2018 gaan we deze keer specifieker in op wensen en beslissingen rond het levenseinde. Vanuit verschillende perspectieven wordt aan de aanwezigen een dilemma voorgelegd. We delen eigen ervaringen en u krijgt de gelegenheid om nieuwe inzichten op te doen.

Leerdoelen van de cursus/bijeenkomst:

  • De zorgverlener laat in haar/zijn handelen zien dat zelfmanagement van de zorgvrager en diens naasten en sociale netwerk, ondersteund en bevorderd wordt. Dit handelen relateert de zorgverlener aan de 4 dimensies van PZ met als doel kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven te verhogen.
  • De zorgverlener gaat het gesprek aan met de zorgvrager en naasten over de fases van palliatieve zorg,in het bijzonder over de wensen en mogelijke beslissingen met betrekking tot het levenseinde. Zij/hij stelt de juiste vragen, luistert naar de zorgvrager en naasten en toont empathie. Zij/hij houdt hierbij rekening met culturele aspecten. Zij/hij Is zich bewust van de bestaande taboes over de dood
  • De zorgverlener kan samenwerken en de zorg afstemmen met collega's in de palliatieve ketenzorg. Kan vragen van de zorgvrager en naasten doorverwijzen aan zorgverleners van niveau 5 en 6 en andere disciplines
  • De zorgverlener pakt vragen op vanuit de praktijk (collega`s, patiënt systeem en zelf) en zoekt, vindt en beoordeelt relevante informatie. Zij/hij anticipeert op mogelijke problemen in het zorgtraject en genereert onderzoeksvragen op mogelijke problemen in het zorgtraject.
  • De zorgverlener kent de definitie palliatieve zorg, dit uit zich in: toepassing van de richtlijnen en protocollen en wetgeving in de praktijk (besluitvorming palliatieve zorg inclusief IKNL richtlijnen) en handelt volgens de kwaliteitskaders en visie van de organisatie. Daarnaast handelt zij/hij naar de waarden en normen van de beroepsgroep (beroepscode) en is zich daarbij bewust van  eigen waarden en normen.
  • De zorgverlener kan feedback geven, ontvangen en ernaar handelen, heeft inzicht in eigen grenzen/ bekwaamheden en handelt hiernaar. De zorgverlener is zich bewust van eigen grenzen afstand en nabijheid.
(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd16:00 - 18:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden en zo de dementielast voor alle betrokkenen te verlichten. Dat doen we door zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten. Zij overleggen samen met de zorgverleners binnen het bredere netwerk en stemmen de zorg perfect af op de behoeften van de patiënt. Dankzij deze persoonlijke aanpak kunnen patiënten langer thuis wonen en krijgen we allemaal meer grip op dementie.

DementieNet is een verzameling van lokale netwerken van eerstelijns professionals. Ieder netwerk wil als team de kwaliteit van de dementiezorg verbeteren.

DementieNet biedt zorgprofessionals ondersteuning:

bij samenwerking met toegewijde collega’s,
door gecertificeerde scholingsmodules,
door periodieke vaardigheidstraining,
bij leiderschap van netwerkverbinders,
bij het verzamelen van kwaliteitsgegevens over de eigen patiëntenzorg.
Reinier Postlaan 4, route/huispost 925
6525 GC
Nijmegen
Postbus 9101
6500 HB
Nijmegen
024-3665017
Selecteer een bestand aub.