Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres - Meertaligheid (ID nummer: 360758)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten43-10-2019 t/m 2-10-2020

Het congres over meertaligheid brengt professionals op het gebied van taalontwikkeling en -onderwijs bij elkaar rondom actuele thema's.

In een diverse samenleving als de Nederlandse kom je kinderen die meertalig opgroeien dagelijks tegen. Kinderen van migranten en vluchtelingen spreken thuis immers vaak een andere taal dan op school. Net als kinderen van bijvoorbeeld Duitse of Engelse expats die met hun ouders naar Nederland verhuisd zijn. Hetzelfde geldt voor kinderen die thuis bijvoorbeeld Fries of Limburgs spreken. In de hulpverlening wordt er echter vaak uitgegaan van kinderen die Nederlands als moedertaal hebben. En dat kan in de praktijk soms 'wringen'.

Hoe verloopt de taalontwikkeling van meertalige kinderen? Wat zijn de verschillen in talige en cognitieve ontwikkeling tussen één- en meertalige kinderen? Hoe houd je daar in de praktijk rekening mee? En wat als er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis of veelvuldig gebruik van 'social media taal'? Hoe geef je op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier taalgericht vakonderwijs aan meertalige kinderen? En breder: hoe kom je tot een integrale pedagogisch-didactische aanpak binnen multiculturele klassen? Hoe kun je taalstimulerende gesprekken tussen ouders en een meertalig kind met een auditieve of communicatieve beperking faciliteren?

Op deze en andere, aanverwante vragen, zullen de sprekers op deze dag hun antwoorden geven.

Leerdoelen:

  • Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en onderwijs
  • Taalontwikkeling in uitdagende situaties zoals taalontwikkelingsstoornis of taal voortkomend uit digitale media
  • Taalgericht vakonderwijs: hoe ziet deze didactiek er in de praktijk uit binnen het onderwijs en aanverwante vak- en vormingsgebieden
  • De praktische implicaties van de talige en cognitieve ontwikkeling van eentalige en meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis
  • Taalstimulatie met aandacht voor de thuistaal
  • Hoe professionals in de praktijk rekening kunnen houden in het werken met meertalige kinderen en tieners
  • Logopedische behandeling en behandelmogelijkheden van meertalige jeugd
  • Welke professionele (docent)competenties nodig zijn om een integrale-pedagogisch-didactische aanpak voor onderwijs in multiculturele klassen gestalte te geven
  • Hoe diverse van eerdergenoemde principes generiek toe te passen zijn in basis- en voortgezet onderwijs
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Congres of symposium
295
Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.