Opleidingen details Elkerliek Ziekenhuis - centrum voor Opleiden & Ontwikkelen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclasses duaal management (ID nummer: 360660)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 236-5-2019 t/m 5-5-2020

Omschrijving:

Jaarlijks worden in het het kader van de ontwikkeling van het medisch en duaal leiderschap drie/vier masterclasses georganiseerd voor het duaal management. De doelgroep is sectormanagers en medisch managers (medisch specialisten).

Bijeenkomsten ( alleen voor de bijeenkomst 6 mei wordt accreditatie aangevraagd. De rest volgt later. )

- Systeemdenken en verandermanagement –6 mei 2019: Tijdens deze masterclass worden de medische managers en sectormanagers meegenomen in het systeemdenken en het veranderen volgens de theorie van Kotter. Medisch managers die de opleiding medisch leiderschap in het Maxima Medisch Centrum  volgen worden

De accreditatie wordt iei aangevraagd voor de bijeenkomst op 6 mei 2019.De hieronder genoemde bijeenkomsten worden nog verder uitgewerkt op inhoud en  daar zal op een later moment accreditatie voor worden aangevraagd.

- Duaal management-18 juni 2019: In deze masterclass staat de ziekenhuiseconomie centraal, met als doel de managers inzicht te geven op de wijze waarop een ziekenhuis wordt gefinancierd en hoe dit samenhangt met de interne bedrijfsvoering.

- Nog nader te bepalen onderwerp- 27 augustus 2019

- Nog nader te bepalen onderwerp- november 2019

Doelen

Door het houden van de masterclasses voor het duaal management wordt:

het duaal management betrokken bij het ontwikkelen van strategie/visie.

een bijdrage geleverd aan het creëren van gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid.

het duaal management verder ontwikkeld op het gebied van strategie, innovatie en samenwerking (over eigen grenzen heen).

een bijdrage geleverd aan het delen van ervaringen en kennis tussen sectormanagers, medisch managers en Raad van Bestuur.

er meer gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de medisch managers.

informatie verstrekt aan het duaal management over begroting, financiën, organisatiestructuur en projecten.

de binding tussen het duaal management , RvB versterkt: elkaar ontmoeten

 

Workshop
 
0
geen inschrijfgeld. de Raad van Bestuur is opdrachtgever en vindt het belangrijk dat deze masterclasses plaatsvinden. Het is eigen tijd voor de deelnemers, maar kosten worden vergoed.
Tijd17:30 - 20:30
LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOrganisatiepsychologie

Tijd17:30 - 20:30
LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInnovatieve contracten met zorgverzekeraars

Tijd17:00 - 20:30
LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSamenwerking tussen MSB en ziekenhuis. Welke systemen spelen een rol?

Tijd17:30 - 20:30
LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)

In het Elkerliek ziekenhuis is een patiënt een mens. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat ‘de mens’ dient als kompas is onze koers duidelijk en resultaatgericht. Zo stimuleren we een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt (mens) geen ‘koude overdracht’ ervaart. En we maken bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken zoals een arm om een schouder. Dat maakt van het Elkerliek een ziekenhuis waar je als patiënt en als medewerker gewoon mens kunt zijn.

Wesselmanlaan 25
5707HA
Helmond
Postbus 98
5700AB
Helmond
0492-597811
Selecteer een bestand aub.